فارسیرو

 • اطلاع از حجم باقیمانده اینترنت مخابرات (آموزش جامع)

  یکی از دغدغه های مشترکین مخابرات نحوه اطلاع از حجم باقیمانده اینترنت مخابرات میباشد که قصد داریم در این مقاله به شما بصورت تصویری آموزش دهیم که چگونه میتوانید از حجم باقی مانده اینترنت خود آگاه شوید پس تا انتهای این مقاله از فارسیرو همراه ما باشید.

  یکبار برای همیشه ! حجم باقیمانده اینترنت مخابرات چگونه محاسبه میشود ؟

  به مقدار داده و دیتا مورد استفاده در پهنای فضای مجازی و اینترنت (اعم از دانلود و یا آپلود) که واحد اندازه‌ گیری آن مگابایت میباشد حجم یا ترافیک گویند. یعنی شما به هر میزان که فایل و یا دیتایی در بستر اینترنت آپلود میکنید یعنی درحال استفاده از حجم خود هستید که آن را در فضای اینترنت منتشر میکنید.حال لازم است بگوییم که در واقع بسته حجمی چیست ؟ در واقع بسته حجمی شامل میزان معینی حجم یا دیتای اینترنت میباشد که با درصد تخفیف خاص در دوره‌ های زمانی متفاوتی و به فراخور زمان از طرف شرکت‌ های تأمین‌ کننده اینترنت برای کاربران مخابرات و یا دیگر شرکت ها در نظر گرفته می‌ شود که دارای مدت زمان خاص میباشد یعنی شما به فرض بسته یک ماهه خریداری میکنید و فقط یک ماه مهلت استفاده از آن بسته و یا آن حجم را دارید.

  آموزش اطلاع از حجم باقی مانده اینترنت مخابرات

  برای اطلاع از حجم باقی مانده اینترنت میبایست ابتدا وارد پنل کاربری خود در مخابرات به آدرس : adsl.tci.ir شوید و نام کاربری و رمز عبور خود را که مخابرات در دسترس شما قرار داده است را وارد نمایید تا به پنل کاربری خود وارد شوید.

  پنل کاربری مخابرات ایران
  پنل کاربری مخابرات ایران

  نکته : معمولا نام کاربری همیشه بصورت پیشفرض در پنل مخابرات شماره تلفن میباشد.

  نکته : در صورتی که از رمز خود مطلع نیستید میتوانید با تلفن ثابت با شماره 2020 تماس حاصل فرمایید.

  نحوه مشاهده حجم باقی مانده اینترنت
  نحوه مشاهده حجم باقی مانده اینترنت

  حال پس از ورود به پنل کاربری میتوانید اطلاعات حساب اینترنت خود را در پنل کاربری مخابرات مشاهده نمایید که در سمت چپ اطلاعات سرویس خریداری شما قابل رویت میباشد.

  نحوه مشاهده حجم باقی مانده اینترنت از طریق تلفن ثابت

  برای بررسی حجم باقی مانده خود از طریق تلفن ثابت کافیست با تلفن خود با شماره 2020 تماس حاصل فرمایید و داخلی مورد نظر را شماره گیری نمایید تا اپراطور بصورت سیستمی حجم باقی مانده سرویس خریداری شده را به شما نمایش دهد.

 • متن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی + PDF

  در این مقاله برای شما کاربران عزیز متن کامل طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را قرار دادیم که میتوانید آن را مطالعه و برای دیگران به اشتراک بگذارید.

  دانلود فایل pdf متن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی

  پيشنويس طرح قانون حمايت از حقوق كاربران و خدمات پايه كاربردی فضای مجازی

  فصل يکم. كليات

  ماده -1 اصطالحات و عبارات به کار رفته در این قانون داراي معانی زیر است:

  الف( خدمات پايه كاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل اجتناب از فضاي مجازي و شبکه ملی اطالعات تبدیل شده و داراي جنبه راهبردي یا مخاطب داخلی داخلی هستند.

   

  الف--1 خدمات پايه كاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردي که بیش از پنجاه درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفا در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوري اسالمی ایران باشد.

   

  الف-۲- خدمات پايه كاربردی بومی: خدمات پایه کاربردي داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتاي ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آنصرفا در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوري اسلامی ایران باشد.

   

  الف-۳- خدمات پايه كاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردي که داخلی نیست.

   

  الف-۴- خدمات پايه كاربردی اثرگذار:

   

  خدمتی پایه کاربردي اثرگذار شناخته میشود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

   

  -1 خدمات پایه کاربردي خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهناي باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهناي باند مصرفی بینالمللی باشد.

   

  ۲- خدمات پایه کاربردي داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهناي باند یک ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهناي باند مصرفی داخلی باشد.

   

  ۳- خدمات پایه کاربردي با نصب بیش از ۱درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛ ۴- سایر موارد تعیینشده از سوي کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.

   

  تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردي در این قانون عبارتاند از: «پیام رسان و شبکه اجتماعی»، «زیستبوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشانگذاري»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده.» اصطالحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شوراي عالی فضاي مجازي در این قانون معتبر است.

   

  ب- پيامرسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردي که بستر تعاملات و برقراري ارتباطات میان فردي و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهاي چندرسان ای را فراهم میکند.

   

  پ- درگاه خدمات پايه كاربردی: سامانه اي که به موجب این قانون به منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردي راه اندازي میشود و در این طرح به اختصار درگاه نامیده میشود.

   

  ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آنها دسترسی انجام شده و تبادل داده جریان مییابد.

   

  ث- دستگاه اجرايی: مجموعه دستگاه هاي موضوع ماده )۵( قانون مدیریت خدمات کشوري، )۱( قانون احکام دائمی برنامه هاي توسعه و ماده )۹۲( قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.

   

  ج- شورا: شوراي عالی فضاي مجازي.

   

  چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط مشی و حاکمیت در گذرگاه هاي مرزي فضاي مجازي کشور، حفاظت از گذرگاه هاي مذکور و نظارت بر ورود و خروج دادهها.

   

  ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:

   

  الف- خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات داخلی و خارجی ارائه شده بر شبکه ملی اطلاعات. ب- اتباع ایرانی ارائهدهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطالعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.

   

  پ- هرگونه ارائه یا کاربري خدمات پایه کاربردي تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات. تبصره- هرگونه ارائه یا کاربري خدمات پایه کاربردي تأثیرگذار بر منافع مشترك در فضاي مجازي بینالمللی، مشمول توافق نامه ها یا معاهده هاي فراملی پذیرفته شده از سوي ایران میباشد.

   

  فصل دوم طرح صیانت: تنظيم گری

   

  ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که براساس مصوبه جلسه هشتم شوراي عالی فضاي مجازي ایجاد گردیده، به منظور اجراي مصوبات شوراي مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر بهعنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات شناخته شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده میشود.

   

  -1 رئیس مرکز ملی فضاي مجازي )دبیر کمیسیون(

   

  ۲- وزیر ارتباطات و فناوري اطلاعات

   

  ۳- وزیر اطلاعات

   

  ۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی

   

  -5 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

   

  -6 وزیر صنعت، معدن و تجارت

   

  -7 رئیس بانک مرکزي

   

  -8 رئیس سازمان اداري و استخدامی

   

  -9 دادستان کل کشور

   

  -10 دو نفر حقوقدان آشناي به فضاي مجازي به انتخاب رئیس قوه قضائیه

  -11 رئیس ستاد کل نیروهاي مسلح

  ۲-1 رئیس سازمان پدافند غیر عامل

   

  ۳-1 فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

   

  ۴-1 فرمانده نیروي انتظامی

   

  -15 رئیس سازمان صدا و سیما

   

  -16 رئیس سازمان تبلیغات اسلامی

   

  -17 پنج نفر اعضاي حقیقی شوراي عالی فضاي مجازي به انتخاب شورا.

   

  -18 یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی

   

  -19 یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن 0۲- یک نماینده مجلس شوراي اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی

   

  تبصره- حضور نمایندگان تام الاختیار اعضاء در جلسات، با حق رأي، در سطح معاونت دستگاه بلا مانع است.

   

  ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارتاند از:

   

  -1 تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه

   

  کاربردي و خدمات فناوري اطلاعات مرتبط با آن؛

   

  ۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیتهاي فنی، تخصصی، حرف هاي و امنیتی از مراجع مربوطه؛

   

  ۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جزء ۴ بند الف-۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهاي ویژگیهاي

   

  کاربري، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیري (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم

   

  ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛

   

  ۴- تهیه و تصویب ضوابط )در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت( بازارهاي داراي وضعیت انحصاري، مسلط و رقابتی

   

  در بخش خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات و پیشنهاد آن به شوراي رقابت در اجراي قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل )۴۴( قانون اساسی؛

   

  -5 تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت گذاري و تعرفه خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات؛ -6 تهیه و تصویب ضوابط استاندارد هاي کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات؛

   

  -7 تهیه و تصویب ضوابط زیستبوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضاي مجازي در چارچوب مصوبه شوراي عالی فضاي مجازي؛

   

  -8 تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیر عمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی به رهبرداران خدمات پایه کاربردي، خدمات ارتباطاتی و فناوري اطلاعات؛

  -9 تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربري، اطلاع رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکري در چارچوب قوانین کشور؛

   

  -10 نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردي و سایر درگاه هاي ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و کاربردي فضاي مجازي؛

   

  -11 تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه هاي اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردي

   

  داخلی؛

   

  ۲-1 تهیه و تصویب ضوابط مربوط به به رهبرداري شخصی، تجاري یا دولتی از خدمات پایه کاربردي و نحوه ارائه آنها

   

  بهصورت سکویی یا غیر آن؛

   

  ۳-1 تهیه و تصویب ضوابط به کارگیري سامانه هاي نرم افزاري خارجی موردنیاز براي ایجاد و توسعه توان مندي خدمات

   

  پایه کاربردي داخلی؛

   

  ۴-1 تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوري اطلاعات و پایه کاربردي داخلی و بومی؛

   

  -15 تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربري خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و کاربردي فضاي مجازي؛

   

  -16 تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوري اطلاعات و پایه کاربردي و نظارت بر آن؛

   

  -17 تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزار هاي دسترسی بدون پلایش؛

   

  -18 تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجرا هاي مقرراتی آنها مطابق مفاد فصل ضمانت اجرا هاي این قانون؛

   

  -19 گزارش جرائم موضوع این قانون به محاکم ذي صالح قضایی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر

   

  کارشناسی؛

   

  0۲- ارائه گزارش دور هاي یا موردي وضعیت فضاي مجازي کشور در بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات و خدمات پایه

   

  کاربردي به شورا و مجلس شوراي اسلامی و سایر مراجع ذيربط؛ 1۲- تهیه و تصویب ضوابط همکاري هاي بینالمللی دو یا چند جانبه در حوزه فضاي مجازي؛

  ۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده )۱۷( قانون مدیریت خدمات کشوري و هم طراز هاي آنها، در

   

  پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛

   

  ماده -5 به منظور حسن اجراي مفاد ماده )۴( کمیسیون داراي وظایف و اختیارات ذیل میباشد:

   

  الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم گران بخشی میتواند اقدام کند.

   

  ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل هاي موردنیاز هریک از بند هاي فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل هاي اجرایی سایر دستگاه هاي اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به گونه اي زمانبندي شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.

   

  پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأي اکثریت حاضران به تصویب میرسد.

  ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضاي مجازي تشکیل میشود.

   

  ث- دبیرخانه داراي ردیف اعتباري در بودجه سالانه کشور خواهد بود.

   

  ج- سازمان اداري و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواري عالی فضاي مجازي رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.

   

  چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل بهصورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضاء تشکیل دهد.

   

  ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضاء، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه هاي اجرایی یا سایر خبرگان ذيربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور مییابند.

   

  خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان بندي جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب میرسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل میشود. د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضاء اولویت دیگري را تشخیص دهند.

   

  ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۰۱ و ۲۱ از قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداري هستند.

   

  ر- شورا میتواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۰۲ روز بر اساس آییننامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون الزماالجرا میباشد.

   

  ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.

   

  ماده -6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب ۲۸۳۱ به شرح زیر اصلاح میگردد:

   

  -1 ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروي انسانی سازمان موضوع ماده )۷( این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل میگردد:

   

  الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش هاي ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

   

  ب- به منظور جلوگیري از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو

   

  شبکه هاي غیر مادر بخش مخابرات، شبکه هاي مستقل و موازي پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم )۴۴(

   

  قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.

   

  ج- تصویب جداول تعرفه ها و نرخ هاي کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون

   

  د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجراي آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳

   

  این قانون

   

  ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این

   

  قانون

   

  و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیوئی و رادیو آماتوري.

   

  تبصره- تعیین سیاست نرخ گذاري بر کلیه خدمات در بخش هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و سیاست گذاري در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.

   

  ۲- ماده -6 بند ه: پنج نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوري اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.

  تبصره- آییننامه اجرائی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به وسیله وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون بهموقع اجرا گذارده خواهد شد.

  ۳- از تاریخ اجراي این قانون وظایف و اختیارات شوراي عالی فناوري اطلاعات، موضوع ماده )۴( به کمیسیون واگذار میشود.

   

  ۴- منظور از «مرجع ذيصالح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات، کمیسیون میباشد. سایر فعالیتها و وظایف سازمان فناوري اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفا در چارچوب مصوبات کمیسیون قابلاجرا است.

  ماده -7 مرزبانی فضاي مجازي و دفاع سایبري از کشور و جلوگیري از به رهبرداري غیرمجاز از دادهها در گذرگاه هاي مرزي، با مسئولیت ستاد کل نیروهاي مسلح انجام میپذیرد. دستگاههاي مرکز ملی فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو هاي مسلح، قوه قضاییه، سازمان صدا و سیما، نیروي انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائهدهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیرو هاي مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.

   

  تبصره- ستاد کل نیروهاي مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه هاي فوق و دستورالعمل هاي اجرایی موضوع این ماده اقدام مینماید.

   

  ماده -8 کمیته اي با مسئولیت قوه قضاییه زیر نظر دادستان کل کشور، براي اجراي اصل )۵۲( قانون اساسی در فضاي مجازي و گذرگاه مرزي ایجاد میشود.

   

  ماده -9 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوري اطلاعات مجري مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آنها نباید برخالف مصوبات کمیسیون باشد.

   

  تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان مسئول راهاندازي و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردي تعیین میگردد. سازمان فناوري اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمانهاي توسع هاي موضوع قانون اجراي سیاست هاي کلی اصل )۴۴( قانون اساسی و اصالحیههاي آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت مینماید.

   

  ماده -10 تصمیمات و اقدامات تنظیم گران خدمات فضاي مجازي ازجمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاستها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم گران موضوع این ماده کمیسیون میباشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیمگر ذيربط نظر خود را اعالم نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و الزما اجرا میباشد.

   

  فصل سوم – شرايط و ضوابط عرضه و فعاليت خدمات پايه كاربردی

   

  ماده -11 عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي در فضاي مجازي منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:

  1. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردي.

   

  • اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردي بومی، داخلی و خارجی.

   

  تبصره -1 عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردي خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون میباشد.

   

  تبصره ۲- مسئولیت راه اندازي، مدیریت و به روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردي موضوع این ماده و اعطاء مجوز به خدمات پایه کاربردي اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.

   

  تبصره ۳- شرایط به رهبرداري دستگاه هاي اجرایی از خدمات پایه کاربردي داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت 6 ماه توسط کمیسیون تصویب میشود. دستگاههاي اجرایی بهجز نهادهاي دفاعی، امنیتی و نظامی صرفا با مجوز کمیسیون مجاز به راه اندازي خدمات پایه کاربردي اختصاصی میباشند.

   

  فصل چهارم. حمايت از خدمات پايه كاربردی داخلی

   

  ماده ۲-1 صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردي داخلی و محتواي مرتبط بهعنوان مؤسسه دولتی تشکیل میشود

   

  • داراي شخصیت حقوقی مستقل است که به منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی و توسعه محتواي مرتبط تأسیس میگردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت میکند و منابع آن از محل جریمههاي نقدي مقرر در این قانون و درآمد هاي موضوع ماده )۲۱( تأمین میشود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شوراي اسلامی میرسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارتاند از:

  -1 توسعه خدمات پایه کاربردي داخلی؛ ۲- فرهنگ سازي و آموزش سواد فضاي مجازي به کاربران؛

  ۳- نظارت و گزارش دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردي؛ ۴- حمایت از توسعه ابزاره اي سالم سازي و صیانت فرهنگی؛

  -5 فراهم سازي خدمات سالم بویژه براي کودکان و نوجوانان؛

   

  -6 حمایت از تولید و انتشار محتواي بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛ -7 حمایت از راه کارهاي پیشگیري از جرم در فضاي مجازي.

   

  تبصره -1 حمایت هاي موضوع این صندوق به موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساسنامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون میرسد.

   

  تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت هاي به عملآمده از خدمات پایه کاربردي داخلی را همراه با نام و نشان حمایت شوندگان و نوع و میزان حمایت از آنها و دلایل آن را هر سه ماه یکبار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواري اسلامی برساند.

   

  ماده ۳-1 در اجراي ماده واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۲۹۳۱ سازمان برنامه و بودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد )۰۲٪( وجوه حاصل از درآمد هاي موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده )۲۱( این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوري اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقتنامه با اولویت موارد تصریح شده در این قانون هزینه نماید.

   

  ماده ۴-1 کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق السهم تولیدکننده محتواي داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابالغ نماید.

   

  تبصره- هرگونه محتواي داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویا نمایی و سریال و غیره و هرگونه محتواي خارجی بهجز محتوا هاي علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.

   

  ماده -15 خدمات پایه کاربردي بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبناي فناوري بومی ایجاد شدهاند و درآمد سالیانه آنها بر مبناي اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت هاي مندرج در قانون حمایت از شرکتها و فعالیت هاي تجاري دانش بنیان میشوند.

   

  ماده -16 سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردي داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردي متناظر در کشور بیشتر باشد.

   

  تبصره-1 سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین میشود.

   

  تبصره۲- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است دستورالعمل هایی که براي مدیریت پهناي باند خدمات پایه کاربردي داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون میرسد را در مدتزمان مصوب اجرا نماید.

   

  ماده -17 ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردي خارجی ممنوع است. بانک مرکزي مسئول نظارت بر حسن اجراي این ماده میباشد.

   

  ماده -18 بانک مرکزي موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابالغ نماید. بانکها و مؤسسات اعتباري غیربانکی موظفاند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.

   

  ماده -19 هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردي خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاريها و رسانههاي مجازي و تبلیغات محیطی ممنوع میباشد.

   

  تبصره -1 هرگونه تبلیغات تجاري در خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز ممنوع میباشد.

   

  تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربري خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز توسط دستگاههاي اجرایی، اصناف و خبرگزاريهاي فعال در کشور ممنوع است.

   

  ماده 0۲- دستگاههاي اجرایی موظفاندخدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفا از طریق خدمات پایه کاربردي داخلی مجاز ارائه نمایند.

   

  ماده 1۲- استفاده دستگاههاي اجرایی از خدمات پایه کاربردي خارجی براي مکاتبات و ارائه خدمات اداري و اطالعرسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردي که بهموجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده میشود. ماده ۲۲- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردي داخلی داراي مجوز مستلزم دسترسی و بهرهبرداري از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاههاي اجرایی باشد، دستگاههاي ذيربط موظفاند طبق الزامات و دستورالعملهاي کمیسیون اقدام نمایند.

   

  ماده ۳۲- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردي خارجی فاقد مجوز را بهصورت پیشفرض نصب نمودهاند یا امکان نصب پیشفرض خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی داراي مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کاالهاي مجاز مشروط موضوع ماده ۳۱ قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز میشود و در صورت ورود، فعالسازي آنها از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ممنوع است.

   

  تبصره -1 عرضه سامانه هاي الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی داراي مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه میشود.

   

  جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار به شرح زیر است:

   

  الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کاال، در شبکه و جریمه نقدي معادل دو برابر ارزش روز کاال یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

  ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کاال در شبکه و جریمه نقدي معادل چهار برابر ارزش روز کاال یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.

   

  ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کاال در شبکه و جریمه نقدي معادل شش برابر ارزش روز کاال یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.

   

  تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به عرضه خدمات پایه کاربردي اثرگذار داخلی اجباري و اختیاري بر سامانه هاي الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و با هم کاري وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون میرسد.

   

  تبصره ۳- در خصوص خدمات پایه کاربردي اثرگذار اختیاري موضوع دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون، کاهش عوارض ورودي یا سایر تسهیلات اعطاء میگردد.

   

  فصل پنجم: تکاليف و تعهدات خدمات پايه كاربردی

   

  ماده ۴۲- ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر میباشند:

   

  -1 صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیري از دسترسی غیرمجاز به داده هاي آنها.

   

  ۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.

   

  ۳- عدم انتقال داده هاي مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره سازي و پردازش آن در

   

  خارج از کشور

   

  ۴- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴

   

  -5 فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس هاي اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛

   

  -6 ارائه خدمات پایه کاربردي به خانوادهها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانههاي داراي مجوز از سازمان پژوهش و برنامه ریزي آموزش وزارت آموزش و پرورش و قابل رده بندي در سطوحی مانند کاربري اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آنها از سوي والدین؛

   

  -7 عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال سازي حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛

   

  -8 عدم حذف حساب کاربران و محتواي مجاز؛

   

  -9 عدم دریافت داده هاي غیر ضروري با خدمت ارائه شده از کاربران.

   

  داده ضروري داده اي است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت میشود.

   

  تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده هاي ضروري مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردي موردنیاز وي شود.

  -10 رعایت الزامات خدمات سالم سازي، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطالعات.

   

  -11 فراهم نمودن تمهیدات الزم براي پیشگیري، شناسایی و مقابله با جرم در فضاي مجازي ۲-1 اجراي دستورها و احکام صادره از سوي مقامات صلاحیت دار قانونی.

   

  ۳-1 نگهداري و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذيربط بر اساس مقررات ناظر به جمع آوري و استناد پذیري ادله الکترونیکی موضوع قانون آیین دادرسی کیفري.

   

  تبصره -1 دستورالعمل هاي موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ میشود.

   

  تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۰۱» ظرف شش ماه از تاریخ اجراي این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ میشود.

   

  ماده 5۲- ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردي داراي مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم سازي محتواي فضاي عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظفان درأسا ، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موضوع ماده ۰۵۷ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۳۱ ماده ۴۲، حداکثر ظرف مدت ۲۱ ساعت محتواي مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند. تبصره -1 پایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه بلافاصله لزام اجرا است.

   

  تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتواي مجرمانه موظف است بخش گزارشگیري مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردي جهت اخذ گزارشهاي مردمی و پاالیش محتواي موضوع

  این ماده نیست.

   

  فصل ششم: مسئوليت ها و ضمانت اجراها

   

  ماده 6۲- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه

   

  قضاییه و ۲ نفر متخصص فضاي مجازي به پیشنهاد شوراي عالی فضاي مجازي به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت

   

  اجراهاي موضوع ماده )۷۲( محکوم میشوند:

   

  الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده )۱۱(

   

  ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده )۱۱(

   

  پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده )۱۱(

   

  ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده )۳۱(

   

  ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده )۳۱(

   

  ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردي خارجی موضوع ماده )۷۱(

   

  چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده )۸۱( ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع رسانی غیرمجاز موضوع ماده )۹۱( و تبصره «۱» آن خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده )۴۲( د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده )۵۲(

   

  ماده 7۲- ضمانت اجراه اي قابل اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده 6(۲( عبارتاند از:

   

  الف- جریمه نقدي از یک درصد )۱%( تا ده درصد )۰۱%( متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوي آن جریمه نقدي از یک تا یکصد میلیارد ریال.

   

  ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید

   

  مجوز

   

  پ- محرومیت از حمایتهاي موضوع این قانون

   

  ت- پاالیش )فیلترینگ( و مسدودسازي خدمات

   

  تبصره -1 جریمه نقدي موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل تغییر است.

   

  تبصره ۲- درصورتیکه خدمات پایه کاربردي اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیشبینی شده در ماده

   

  )۱۱( این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند )ت( این ماده محکوم میشود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون میباشد.

  ماده 8۲- هیئت تجدیدنظر آراي هیئت بدوي شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه و یک صاحبنظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانهاي تشکیل میشود. رأي هیئت تجدیدنظر قطعی است و آراي آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداري است.

  ماده 9۲- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه هاي اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر میشوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم میشوند:

   

  الف- راه اندازي خدمات پایه کاربردي اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده )۱۱(

   

  ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده )۳۱(

   

  پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده )۳۱(

   

  ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده )۳۱(

   

  ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتواي غیرمجاز موضوع تبصره ماده )۴۱(

   

  ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی ـ خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده 6(۱(

   

  چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردي غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده )۹۱(

   

  ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردي غیرمجاز موضوع ماده )۰۲(

   

  خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردي مجاز موضوع ماده )۱۲( د- فعالیت مقامات ایرانی در پیامرسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز ، موضوع بند )۲۲( ماده )۴( ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجراي دستورالعمل مربوط

  تبصره- چنانچه مرتکب از جرائم مذکور، مال یا عواید مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزاي نقدي معادل دو برابر اموال مذکور محکوم میشود.

  ماده 0۳- دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت هاي رسیدگی به تخلفات موضوع مواد 6۲ و ۸۲ و و نحوه اعمال ضمانت اجرا هاي موضوع ماده )۷۲( ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب کمیسیون می رسد.

  ماده 1۳- هرگونه اقدام به تولید، تکثیر، توزیع، فروش و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرمافزار یا ابزار رایان هاي الکترونیکی )نظیر و يپیان و فیلترشکن( که امکان دسترسی به خدمات غیرمجاز مسدود شده را بهطور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند ممنوع بوده و مجازات مرتکب آن حبس و جزاي نقدي درجه شش خواهد بود.

  تبصره- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را بهعنوان حرفه خود انتخاب کرده باشند به جزاي نقدي یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

  ماده ۲۳- هر شخصی که مسئول حفظ و صیانت از دادههاي کاربران بوده و یا دادهها و سامانههاي آنها در اختیار وي باشد و موجبات دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت یا افشا این دادهها را فراهم نماید علاوه بر جبران خسارت وارده

  • حبس درجه پنج، به یکی دیگر از مجازات همان درجه محکوم میگردد. درصورتیکه دادهها مربوط به بیش از ده هزار کاربر باشد، مجازات مرتکب یک درجه تشدید میشود.

  تبصره -1 چنانچه اشخاص فوق براثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی موجبات ارتکاب جرائم رایانهاي بهوسیله یا علیه دادهها و سامانههاي مذکور را فراهم آورند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس درجه پنج و یکی دیگر از مجازاتهاي درجه پنج محکوم میگردد.

  تبصره ۲- چنانچه مرتکب از این بابت وجهی تحصیل کرده باشد، علاوه بر مجازات مقرر در این ماده به ضبط عواید حاصل از جرم محکوم و چنانچه این جرم را بهعنوان حرفه خود قرار داده باشد به جزاي نقدي بین یک تا دو برابر مال تحصیل شده محکوم خواهد شد.

  ماده ۳۳- چنانچه براي تخلفات و جرائم موضوع این قانون ضمانت اجراهاي انتظامی یا کیفري بیشتري در سایر قوانین پیشبینیشده باشد مرتکب به مجازات شدیدتر محکوم میشود.

  ماده ۴۳- وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مکلف است کلیه مصوبات شوراي عالی فضاي مجازي در زمینه شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردي آن را در زمان مقرر به اتمام رساند. مصوباتی که زمان اجراي آنها سپري شدهاند باید ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون اجرا شوند.

  تبصره- عدم اجرا، تأخیر در اجرا و اجراي خلاف یا ناقص مصوبات شورا مشمول مجازات مقرر در ماده 6۷۵ قانون مجازات اسلامی میشود.

 • با بهترین ساعت هوشمند شیائومی آشنا شوید (2021)

  یکی از گجت‌هایی که امروزه بین افرادی که به فناوری‌های مختلف علاقه دارند، محبوب شده ساعت‌ های هوشمند و مچ‎‌ بند های سلامت است. اگرچه بسیاری از افرادی که از ساعت‌های هوشمند استفاده می‌کنند به آن به‎عنوان یک کالای لوکس نگاه می‌کنند اما کاربران حرفه‌ای گجت‌های مختلف همچین نظری ندارند. با وجود آن که برای استفاده از ساعت هوشمند هنوز هم محدودیت‌هایی وجود دارد اما این محصول توانسته جایگاه مناسبی در بازار پیدا کند و به یک رقیب جدی برای ساعت‌های کلاسیک تبدیل شود.

  در حوزه ساعت‌ های هوشمند برندهای زیادی فعلالیت می‌کنند و برای پیروزی در این رقابت امکانات خود را روزبه‌روز ارتقا می‌دهند و یکی از بهترین برندها در حوزه ساعت هوشمند برند شیائومی است که توانسته با ارائه گجت‌های مختلف شهرت زیادی در بین برندهای معتبر پیدا کند.

  اگر بخواهیم بهترین ساعت هوشمند شیائومی را بخرید ابتدا باید نیازها و سلایق خودتان را شناسایی کرده و با ساعت‌های هوشمند شیائومی تطبیق دهید و سپس برای خرید بهترین ساعت هوشمند اقدام کنید. در این مقاله قصد داریم بهترین مدل‌های ساعت هوشمند شیائومی را بررسی کنیم تا بتوانید خرید خود را با دید بازتری انجام دهید.

  ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Bip Global Version

  اگر به دنبال ساعتی هستید که بتوانید با آن هنگام ورزش‌کردن ضربان قلب و فشار خون‌تان را چک کنید و یا به اپلیکیشن‌های مختلفی دسترسی داشته باشید، ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Bip Global Version می‌تواند بهترین ساعت هوشمند شیائومی برای شما باشد. طراحی این گجت به اپل‌واچ شباهت زیادی دارد ولی قیمت آن ارزان‌تر است پس می‌تواند یک گزینه خوب برای یک خرید مقرون‌ به‌صرفه و در عین حال باکیفیت باشد.

  جنس بدنه ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Bip Global Version از پلاستیک مات است و این مسئله سبب مقاومت آن در برابر آب و گردوخاک شده. ویژگی منحصربه‌فرد دیگری که می‌تواند ساعت شیائومی را به بهترین ساعت هوشمند برای شما تبدیل کند کیفیت و اندازه صفحه نمایش آن است. اندازه صفحه نمایش این ساعت هوشمند 1.28 اینچ است و توسطGlass 2.5D Gorilla Corning محافظت می‌شود بنابراین درطول زمان کم‌ترین آسیب را می‌‌بیند.

  اپلیکیشن‌های مختلف این ساعت هوشمند می‌تواند کار شما را برای انجام بسیاری از فعالیت‌های روزانه آسان کند و برای دسترسی به آن‌ها تنها کافی است صفحه ساعت هوشمندتان را لمس کرده و با یک سوایپ ساده به هر اپلیکیشنی که می‌خواهید دسترسی پیدا کنید. بهترین ساعت هوشمند باید بتواند تمام انتظارات شما از یک گجت را برآورده کند پس تمام انتظارات خو را بررسی کنید تا بعدا از خریدتان پشیمان نشوید.

  ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Bip Global Version
  ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Bip Global Version

  ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Bip Global Version برای افرادی طراحی شده است که می‌خواهند یک گجت کوچک و همه‌‌کاره را در همه مکان‌ها بدون زحمت حمل کنند و و در مواقع لزوم بیش‌ترین بهره را از آن ببرند. این ساعت هوشمند دارای استاندارد IP68 است و این امر سبب مقاومت بالای آن دربرابر فشارهای خارجی، آب و گردوخاک می‌شود پس نیازی نیست خیلی نگران آسیب دیدن آن باشید.

  از دیگر امکانات ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Bip Global Version می‌توان به GPSداخلی آن اشاره کرد که تمام مسیرهایی که در طول روز طی کرده‎اید را درخود ذخیره می‌کند مزیت این امر برای مواقعی است که در روز به پیاده‌روی مشغول بوده‌اید و می‌خواهید بدانید چند کیلومتر راه رفته‌اید یا از چه مسیرهایی عبور کرده‌اید.

  اگر اهل ورزش‌های روزانه باشید می‌توانید تمام فعالیت‌های خود را در این ساعت هوشمند ثبت کنید و و نتایج عملکردهای روزانه خود را ببینید. اتصال ساعت هوشمند شیائومی با گوشی همراه شما از طریق بلوتوث 4 که در این ساعت وجود دارد امکان‌پذیر است و این ویژگی به شما این امکان را می‌دهد که پیامک‌ها یا تماس‌های شما اطلاع‌رسانی شود.

  این ساعت هوشمند نه‌تنها در برنامه‌ریزی‌های روزانه به شما کمک می‌کند بلکه در حفظ سلامتی شما نیز موثر است به‌طوری که می‌تواند فعالیت‌های روزانه و ساعت خواب شما را کنترل کند. در ادامه این بخش نقاط ضعف و نقاط قوت این ساعت را بررسی خواهیم کرد.

  مشخصات

  • مناسب برای آقایان و خانم‌ها
  • نوع کاربری ورزشی و روزمره
  • جنس شیشه گوریلا گلس 3
  • رنگ بند مشکی ، سرمه ای ، سفید
  • اندازه صفحه نمایش 1.28 اینچ اینچ
  • دارای gps
  • دارای بلوتوث

  نقاط قوت

  • طراحی زیبا
  • مقاوم بودن در برابر آب و گردوخاک
  • دوام و عملکر بالای باتری
  • وجود حسگرهای دقیق و گوناگون
  • شارژ دهی فوق العاده تا 30 روز

  نقاط ضعف

  • پشتیبانی ضعیف از زبان فارسی
  • رزلوشن پایین صفحه نمایشگر
  • عدم وجود بلندگو در ساعت
  • عدم امکان برقراری مکالمه
  • عدم وجود دوربین برای عکاسی

  برای خرید این محصول کلیک کنید

  ساعت هوشمند شیائومی مدل  Mijia Quartz

  یکی از بهترین نوآوری‌هایی که شرکت شیائومی در زمینه ساعت‌های هوشمند انجام داده، تولید ساعت هوشمند شیائومی مدل  Mijia Quartz است که توانسته گونه جدید از بهترین ساعت‌های هوشمند شیائومی را وارد بازار کند.

  ظاهر این ساعت شبیه ساعت‌های کلاسیک است و این مسئله برای افرادی که به ساعت‌های کلاسیک علاقه دارند اما می‌خواهند یک ساعت هوشمند هم داشته باشند می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. این دسته از ساعت‌های هوشمند یک اپلیکیشن مخصوص دارند که در گوشی شما نصب می‌شود و از طریق آن می‌توانید فعالیت‌های لازم را انجام دهید.

  صفحه ساعت هوشمند شیائومی مدل  Mijia Quartz 40 میلی‌متر است و 3 عقربه دارد؛ عقربه‎های کوچک قدم‌های شما و عقربه بزرگ زمان را نشان ‌می‌دهند همچنین صفحه آن مدرج است. این ساعت هوشمند زمان را براساس ساعت جهانی نمایش می‌دهد و می‌تواند برای برنامه‌ریزی‌های روزانه شما بسیار مفید باشد.

  طراحی ظاهری این محصول برای کاربران زیادی جذاب و چشم‌گیر است و این زیبایی به‌دلیل استیل 316 ست که در بدنه آن به‌کار رفته و سبب می‌شود تا این گجت علاوه‌بر ظاهر منحصر‌به‌فردی که دارد در برابر زنگ‌زدگی و خش افتادن مقاوم باشد. باتری ساعت هوشمند شیائومی مدل  Mijia Quartz از نوع CR2430 است که می‌تواند به مدت 6 ما به‌صورت مداوم کار کند و زمانی که تمام شد به راحتی با باتری مناسب دیگری تعویض شود.

  ساعت Mijia Quartz
  ساعت Mijia Quartz

  یکی از معیارهای مهم برای انتخاب بهترین ساعت هوشمند، ضدآب بودن آن است و ساعت هوشمند شیائومی مدل  Mijia Quartz از این ویژگی به‌خوبی پشتیبانی می‌کند و با کسب گواهی ضد آب ATM3 در برابر فشار آب تا عمق 30 متر مقاوم است.

  بسیاری از افرادی که به ساعت‌های هوشمند علاقه‌مند هستند از این گجت به‌عنوان بهترین ساعت هوشمند شیائومی برای افرادی که می‌خواهند با هزینه کم‌تر یک ساعت هوشمند با ظاهری کلاسیک داشته باشند یاد کرده‌اند. این ساعت زیبا از طریق بلوتوث به گوشی همراه شما متصل می‌شود و شما می‌توانید به‌راحتی کارهای روزمره‌تان را از قبیل چک‌کردن تماس‌ها و پیام‌ها، تعداد قدم‎های شما در پیاده‌روی، کنترل ساعت خواب، تنظیم ساعت و سایر موارد انجام دهید.

  اگر به‌دنبال یک ساعت زیبا، کارآمد و هوشمند هستید ساعت هوشمند شیائومی مدل  Mijia Quartz می‌تواند بهترین ساعت هوشمند برای شما باشد. در ادامه این بخش به بررسی نقاط ضعف و نقاط قوت این گجت زیبا می‌پردازیم.

  مشخصات

  • نوع کاربری رسمی و روزمره
  • دارای فرم صفحه گرد

  نقاط قوت

  • طراحی ظاهری زیبا و کلاسیک
  • شیشه ضد لک و ضد خش
  • نشانگر قدم شمار
  • کیفیت ساخت بالا

  نقاط ضعف

  • عدم وجود نشانگر تاریخ برروی صفحه نمایشگر
  • عدم وجود حسگر ضربان قلب

  قیمت تقریبی در بازار ایران :از 1,430,000 تا 1,899,000 تومان

  بیشتر بخوانید :

  ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Stratos

  یکی از نسل‌های محبوب و باکیفیت ساعت‌های هوشمند شیائومی که به بازار روانه شد و طرفداران زیادی پیدا کرد ساعت‌های هوشمند مدل Amazfit Pace است که طراحی بسیار زیبایی دارد و کار با آن برای کاربران بسیار راحت است. ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Stratos را می‌توان نسل دوم ساعت‌های مدلAmazfit Pace نامید که ظاهر و کارایی آن نسبت به قبل بسیار پیشرفت کرده است.

  این ساعت هوشمند نسبت با ساعت‌های نسل قبل خود ظاهری زیباتر و مقاوم‌تری دارد زیرا در بدنه آن از پلی کربنات و فیبرین کربن استفاده شده تا بتواند در برابر آسیب‌های خارجی مقاومت بیش‌تری داشته باشد.

  این نسل از ساعت‌های هوشمند شیائومی علاوه‌بر تقویت بدنه، نمایشگر آن نیز با استفاده از قاب سرامیکی و دکمه‌های فولادی ضدزنگ L316 شیشه مخصوص از جنس یاقوت کبود 2/5D زیباتر و مقاوم‌تر شده است تا بتواند عمر مفید و کارایی این ساعت را بیش‌ترکند. پس این ساعت می‌تواند بهترین ساعت هوشمند شیائومی برای افرادی باشد که به‌دنبال یک ساعت هوشمند مقاوم و بسیار زیبا هستند.

  ساعت Amazift Stratos
  ساعت Amazift Stratos

  یکی دیگر مواردی که کاربران را برای خرید این ساعت هوشمند بسیار ترقیب می‌کند صفحه نمایشگر ان است؛ صفحه نمایشگر این ساعت زیبا لمسی و اندازه آن 1.34 اینچ است. وضوح 320×230 صفحه نمایشگر ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Stratos است و خوانایی موارد مختلف را برای کاربران ساده می‌کند.

  همان‌طور که گفتیم یکی از معیارهای لازم برای تشخیص بهترین ساعت هوشمند ضدآب بودن آن است و خوب است بدانید که این محصول توانایی تحمل فشار آب را تا عمق 50 متری دارد یعنی اگر تا 50 متر زیر آب بروید می‌توانید به‌راحتی با آن کار کنید پس اگر غواص هستید یا به شنا علاقه دارید پیشنهاد می‌کنیم این گجت را برای خودتان انتخاب کنید.

  به راحتی می‌توانیم بگوییم بهترین ساعت هوشمند برای ورزشکارها ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Stratos است چرا که این محصول می‌تواند علاوه‌بر شناکردن ده‌ نوع فعالیت ورزشی مانند راه رفتن، دویدن، دوچرخه‌سواری، دومیدانی، کوهنوردی و… را تشخیص دهد و عملکرد شما را در آن زمینه گزارش دهد. باتری‌های ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazift Stratos از نوع 280 میلی آمپری هستند و در هر بار شارژ شدن می‌توانند به مدت 35 ساعت کار کنند. در ادامه نقاط ضعف و قوت این گجت شیائومی را بررسی خواهیم کرد.

  نقاط قوت

  • تشخیص 10 نوع فعالیت ورزشی
  • باتری مناسب با قابلیت نگهدارندگی شارژ بالا
  • طراحی زیبا
  • بدنه مقاوم به فشارهای خارجی

  نقاط ضعف

  • واچ فیس محدود
  • عدم پشتیبانی از زبان فارسی

  قیمت تقریبی در بازار ایران :از 4,100,000 تا 6,545,000 تومان

  ساعت هوشمند شیائومی xiaomi amazfit pace 2

  ساعت هوشمند شیائومی Amazfit Pace 2 Sport بسیار زیبا و حرفه ای طراحی شده است که در حال حاضر یکی از شیک ترین ساعت های هوشمند شیائومی در بازار ایران میباشد . از لحاظ طراحی این ساعت نسبت به نسخه قبلی خود کمی ارتقا یافته است و بسیاری از نقص های آن برطرف شده است و همچنین امکانات آن نیز افزایش یافته است .صفحه نمایش ساعت از دو لایه شیشه ای 2.5D با دستبندی سیلیکونی طراحی شده است که زیبایی آن را دوچندان کرده است.

  ساعت هوشمند شیائومی Amazfit Pace 2 Sport
  ساعت هوشمند شیائومی Amazfit Pace 2 Sport

  دکمه های این ساعت و همچنین شارژ، از فولاد ضد زنگ 316L ساخته شده است. بدنه ساعت همچنین با فیبر کربن و لیزر سه بعدی برش خورده است و همچنین شیشه ی آن توسط پلی کربنات تقویت شده شیشه ای است.که یکی دیگر از مزیت های این ساعت ضد آب بودن آن میباشد که میتوانید آن را تا عمق 50 متری زیر آب ببرید.

  مشخصات

  اتصالاتBluetooth , Wi-Fi
  پردازندهدوهسته‌ای
  توضیحات جنس بدنهپلی کربنات + سرامیک زیرکونیا با پوشش ضدخش گوریلا گلس
  توضیحات سازگاریبلوتوث نسخه‌ی 4.0 – سیستم عامل اندروید 4.3 به بالا – سیستم عامل iOS 8.0 به بالا
  جنس بندسیلیکونی با کیفیت بالا
  حسگر هاشتاب سنج , سنجش نور محیط , قطب نما , شمارش ضربان قلب , گام شمار
  ظرفیت باتری280 میلی‌آمپرساعت
  فرم صفحهگرد
  قابلیت های ویژهدارای گیرنده‌ی امواج ماهواره‌های GPS و GLONASS – سنجش لحظه‌ای و مداوم ضربان قلب – دارای پروفایل‌های ورزشی مختلف – پایش فعالیت‌های روزمره و خواب – اندازه‌گیری مسافت، سرعت، تعداد قدم‌ها، کالری، ارتفاع و غیره – سایر امکانات: ساعت بیدارباش، وضعیت آب‌وهوا، قطب‌نما و تایمر، تنظیم تصویر پس‌زمینه‌ی ساعت، هشدار بالا رفتن بیش‌ازحد ضربان قلب (قابل تنظیم) و تعیین اهداف تمرینی و غیره – دارای گواهینامه‌ی IP67 برای مقاومت در برابر نفوذ گرد و غبار و پاشیدن آب – شارژدهی باتری: استندبای تا 11 روز استفاده معمولی تا 5 روز استفاده‌ی شدید همراه با GPS روشن و اندازه‌گیری مداوم ضربان قلب تا 35 ساعت
  قطر46 میلی متر
  مناسب برایآقایان و خانم‌ها
  منبع شارژدارای ابزار مخصوص شارژ
  نوع صفحه نمایش اصلیLCD
  نوع کاربریروزمره , ورزشی
  هشدار هانام یا شماره‌ی تماس‌گیرنده با امکان ساکت یا رد کردن تماس – اعلان – پیام‌های متنی (فقط حروف لاتین) – اعلان سایر اپلیکیشن‌ها – نوع هشدارها: لرزشی

   

  ساعت هوشمند شیائومی مدل Amazfit Bip

  ساعت شیائومی مدل Amazfit Bip یکی از بهترین ساعت های هوشمند شیائومی میباشد که طرفداران بسیار زیادی در ایران دارد . این ساعت شباهت بسیار زیادی با apple watch دارد که زیبایی آن را دو چندان نموده است و همچنین از این ساعت میتوانید برای ورزش و یا دویدن نیز استفاده کنید چون مقاومت بسیار زیادی با آب دارد.

  قیمت تقریبی در بازار ایران : از 999,000 تا 1,550,000 تومان

  نقاط قوت

  • دارای سنسور سنجش نور محیط
  • روشن بودن هوشمند و همیشگی صفحه نمایش برای نمایش ساعت
  • روشنایی بالای صفحه نمایش و تشخیص آسان زیر نور مستقیم خورشید
  • وزن سبک
  • ظاهری زیبا و شیک
  • شارژدهی فوق العاده باتری تا 30 روز
  • سنسورهای شتاب سنج، فشار سنج و قطب نما
  • واچ فیس های متنوع
  • دارای زنگ هشدار دهنده
  • دارای استاندارد IP68 برای حفاظت در برای آب و گرد و غبار

  نقاط ضعف

  • رزولوشن و کیفیت پایین صفحه نمایش
  • عدم داشتن بلندگو
  • عدم مدیریت اعلانات گوشی
  • عدم امکان مکالمه با ساعت هوشمند
  • عدم امکان پخش موزیک و مدیریت آن
  • عدم وجود دوربین

  مشخصات

  ابعاد22 × 46 ميلي‌متر
  اتصالاتBluetooth 4.0
  اندازه صفحه نمایش1.28 اینچ
  تکنولوژی صفحهلمسی
  حسگر هاشتاب‌سنج، شمارشگر ضربان قلب،ژیروسکوپ،ژئومغناطیس،نوری
  رزولوشن صفحه نمایش176 × 176 پیکسل
  رنگمشکی
  ساختار بدنهZirconia ceramics + polycarbonate
  سایر قابلیت هادارای گواهینامه IP68
  مجهز به GPS و Glonass برای مسیریابی
  محافظت صفحه نمایشGorilla Glass 3
  مشخصات باتریلیتیوم پلیمر
  190 ميلي‌آمپر
  وزن32 گرم

   

  ساعت هوشمند شیائومی mi band 6

  ساعت هوشمند mi band 6
  ساعت هوشمند mi band 6

   

  قیمت تقریبی در بازار ایران : 750 هزار تومان الی 1.200 هزار تومان

  مشخصات ساعت هوشمند mi band 6

  اندازه صفحه‌ نمایش1.56 اینچ
  تاریخ شمسیتیر 1400
  تاریخ میلادیآوریل 2021
  تراکم پیکسلی326 پیکسل بر اینچ
  حافظه اجرایی (RAM)2 مگابایت
  حافظه داخلی32 مگابایت
  دستیار صوتیالکسا
  رنگ بندیزرد
  زمان تقریبی آماده به کار14 روز
  ساختار قفل بندسگکی
  سازگاریبا 10 iOS و بالاتر
  سازنده تراشهAMD
  سایر حسگرهاسنجش میزان اکسیژن خون (SpO2)
  شکل ظاهریبیضی
  مقاومت بدنهدر برابر نفوذ آب تا عمق 50 متر و به مدت 10 دقیقه (5ATM)
  نوعلیتیوم-پلیمر
  وضوح تصویر486 × 152 پیکسل
  ویژگی‌ های آنطراحی بسیار زیبا و مدرن
  هشدارهانمایش پیام کوتاه، مشخصات تماس گیرنده، ایمیل، اعلان شبکه‌های اجتماعی و یادآورها

  جمع بندی از بهترین ساعت هوشمند شیائومی

  ورود گجت‌های مختلف در بازار تکنولوژی طراحان مختلف را به این فکر انداخت که ساعت‌های هوشمندی طراحی کنند که بتوانند مانند تلفن همراه پاسخگوی نیازهای مختلف افراد باشد و کاربران بتوانند آن را به راحتی با خود حمل کنند.

  امروزه برندهای زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند و ساعت‌های هوشمند بسیاری را روانه بازار می‌کنند. یکی از بهترین برندهایی که در زمینه ساعت‌های هوشمند وجود دارد برند شیائومی است که توانسته با طراحی ساعت‌های مختلف هوشمند جایگاه خوبی به‌دست بیاورد. در این مقاله سه مدل از بهترین ساعت‌های هوشمند شیائومی را بررسی کردیم تا بتوانید با توجه به نیازهایی که دارید بهترین ساعت هوشمند را انتخاب و خریداری کنید.

 • ساعت هوشمند زنانه سامسونگ گجتی زیبا و دوست داشتنی

  ساعت های هوشمند از جدیدترین تکنولوژی های موجود در بازار تکنولوژی جهان می باشند. که کمپانی های بزرگی همچون سامسونگ، اپل از اولین شرکت هایی بودند که به فکر تولید و طراحی این گجت ها افتادند. همانطور که همیشه کمپانی سامسونگ در زمینه طراحی و خلاقیت پیشرو بوده در این زمینه هم پا را فراتر نهاده و برای این ساعت های هوشمند طراحی با تفکیک جنسیتی تولید کرده است که بسیار جذاب است.

  ساعت هوشمند زنانه سامسونگ دیوایسی است با تمام امکانات ساعت های هوشمند دیگر با طراحی ظریف و رنگ دخترانه و زیبا که همگان را مشتاق استفاده از آن می کند.

   مشخصات ساعت هوشمند زنانه سامسونگ:

  برخلاف کشور ما که بیشتر ما فقط هزینه  تکنولوژی را پرداخت میکنیم و استفاده چندانی از آن نمی کنیم در کشور های دیگر این ساعت ها گجتی بسیار کاربردی و محبوب است. در کشور ما بیشتر حالت لاکچری و به چک کردن تماس و اعلان ها محدود می شود. سایر امکانات این گوشی ها که بسیار هم کاربردی نیز هست به شرح ذیل می باشد:

  • دیدن نوتیفیکیشن ها بدون دسترسی به گوشی: شما تمام اعلان ها و پیام هایی را که برای گوشی شما سند می شود را براحتی . بدون اینکه گوشی شما نزدیک شما باشد و لازم باشد تا قفل گوشی خود را باز کنید می توانید با این گوشی ها مشاهده کنید. ساعت هوشمند زنانه سامسونگ با طراحی خاص زنگ و رنگ خود حالتی زنانه و خوشایند به این تکنولوژی جدید داده است.
  • جواب به تماس های ورودی: در برخی از این ساعت هوشمند زنانه سامسونگ شما قادر خواهید بود حتی به تماس هایی که با شما گرفته می شود هم پاسخ دهید.  زیبایی خیره کننده این ساعت های هوشمند باعث شده که در حین استفاده از این گجت توجه همگان به آن جلب شود.
  • بررسی بسیار آسان محتوا های موجود در گوشی همراهتان: شما به وسیله این ساعت ها به راحتی می توانید به فایل ها و محتواهای موجود در گوشی خود بدون تاچ گوشی خود دسترسی داشته باشید. که واقعا امکانی عالی است.
  • کاهش احتمال سرقت گوشی: در تمام جهان همواره معضل سرقت گوشی های همراه هوشمند و گران قیمت مطرح بوده است. با استفاده از ساعت هوشمند زنانه سامسونگ و یا هر ساعت هوشمند دیگری این مورد به حداقل ممکن خواهد رسید.
  ساعت هوشمند زنانه
  ساعت هوشمند زنانه
  • ساعت های هوشمند در واقع یک مربی ورزشی خانگی برای شما هستند: این ساعت ها دارای سنسور های تناسب اندام هستند: این برنامه با توجه به فعالیت های روزانه شما میزان کالری مصرفی شما را حساب کرده و در انتهای روز به شما اطلاع خواهد داد البته باید در ابتدا اطلاعاتی در خصوص خود به این گجت بدهید. سنسور دیگر سنسور قدم شمار یا دویدن است: با این سنسور ساعت هوشمند زنانه سامسونگ و سایر ساعت های هوشمند میزان پیاده روی و یا دویدن شما به قدم و به کیلومتر برای شما محاسبه و نشان داده خواهد شد. بسیار برنامه کاربردی و محبوب در تمام کشور ها است.

  ولی متاسفانه در کشور ما کمتر استفاده میشود. راهنمای ورزش شنا: در برخی مدل های ساعت هوشمند زنانه سامسونگ که خاصیت ضد آبی نیز دارند این برنامه گنجانده شده است. برنامه و سنسور مخصوص باشگاه: در این برنامه انواع مختلفی از حرکات ورزشی گنجانده شده است که می توانید با تنظیم این برنامه و انجام آنها در باشگاه آمار مناسبی از این تمرینات داشته باشد.

   

  • ساعت هوشمند برای شما یک پزشک همراه نیز می باشد: این ساعت ها در مدل های مختلف دارای برنامه سلامت خواب است که شما می توانید هنگام خواب از سلامت بدن خود اطلاع پیدا بکنید. همچنین ساعت هوشمند زنانه سامسونگ دارای سنسور ردیاب استرس می باشد که حالات روحی شما را در فعالیت های روزمره ثبت کرده و در آخر روز می توانید گزارشی را از آن مشاهده کنید. همچنین این اسمارت واچ ها دارای سنسوری در پشت خود هستند برای سنجش ضربان و قدرت ضربان قلب شما.
  • برنامه هشدار سلامت: این اپ البته در کشور ما فعال نیست ولی بسیار جالب و کاربردی می باشد. به این صورت که ساعت هوشمند شما که دارای سنسور های سنجش سلامت هست. در هر لحظه احساس خطری به ویژه در ناحیه قلب شما بکند به صورت خودکار با اورژانس و مراکز درمانی تماس گرفته و لوکیشن ارسال می کند.

  انواع مدل های ساعت هوشمند زنانه سامسونگ:

  در این قسمت چند مدل از این ساعت ها را معرفی میکنیم که هر نوع بر اساس مدل دارای امکانات خاصی هستند:

  • اسمارت واچ Galaxy Watch Active۲ ۴۴mm: یکی از پرفروش ترین مدل های ساعت هوشمند زنانه سامسونگ می باشد. به علت ظاهر زیبا و ظریف مورد توجه بانوان است و ضد آب می باشد.
  ساعت Galaxy Watch Active۲ ۴۴mm
  ساعت Galaxy Watch Active۲ ۴۴mm

  مشخصات

  • مناسب برای آقایان و خانوم ها
  • کاربری ورزشی و رسمی
  • 26 گرم وزن
  • بدنه آلومینیوم
  • صفحه نمایش 1.4 اینچ
  • دارای بلوتوث نسخه 5.0
  • دارای رصد ضربان قلب (با 8 فتودیود)
  • قابلیت اتصال به گوشی و مکالمه از طریق بلوتوث

  نقاط قوت

  • ردیابی خودکار تمرینات
  • سازگاری با iOS و Android
  • ردیابی خواب
  • حاشیه لمسی چرخان
  • بهبود عملکرد باتری
  • طراحی در 2 اندازه مختلف
  • قابلیت استفاده از برنامه های یوتیوب و توییتر

  نقاط ضعف

  • فعال نبودن قابلیت ECG
  • نیاز به نصب اپ های زیاد روی گوشی برای استفاده

  برای مشاهده و خرید این ساعت کلیک کنید


  • اسمارت واچ Galaxy Watch SM-R۸۱۰: این مدل برای بانوان خاص پسند با بند فلزی طراحی شده و بیشتر حالت لاکچری دارد. و به همین خاطر مورد پسند بانوان جوان می باشد. آپشن های این مدل نیز بسیار عالی و معقول است.
  ساعت Galaxy Watch SM-R۸۱۰
  ساعت Galaxy Watch SM-R۸۱۰

  مشخصات

  • کاربری ورزشی , رسمی , روزمر
  • دارای ابعاد 12.7 × 41.9 × 45.7 میلی‌متر
  • سازگار با گوشی‌های موبایل Iphone 5 به بالا و iOS 9.0 به بالا
  • و بسیاری از امکانات دیگر …

  نقاط قوت

  • استفاده از بدنه فولادی ضد زنگ
  • دارای قیمت مناسب
  • دارای رابط کاربری بسیار مناسب
  • استفاده از نمایشگر super AMOLED
  • شارژدهی مناسب باطری

  نقاط ضعف

  • ناکارآمدی دستیار صوتی Bixby
  • عدم کاربرد Esim در ایران
  • تعداد کم نرم‌افزارهای هماهنگ با سیستم عامل تایزن

  برای مشاهده و خرید این ساعت کلیک کنید


  • اسمارت واچ Galaxy Watch Active: ساعتی عالی و اسپرت و لزوما نمی توان این ساعت را ساعت هوشمند زنانه سامسونگ در نظر گرفت. چون حالت اسپرت دارد.
  ساعت Galaxy Watch Active
  ساعت Galaxy Watch Active

  نقاط قوت

  • ظرافت و زیبایی
  • قیمت مناسب
  • تحلیل خودکار فعالیت‌های ورزشی
  • پشتیبانی از GPS و ضدآب بودن
  • سازگاری با انواع تلفن همراه
  • تعویض بند آسان
  • شارژدهی مناسب

  نقاط ضعف

  • حذف شدن حلقه گردان
  • صفحه نمایش کوچک

  برای مشاهده و خرید این ساعت کلیک کنید


  • اسمارت واچ Galaxy Watch SM-R۸۰۰: این مدل از ساعت سامسونگ به اسپرت جذاب معروف است. همانطور که از نامش پیداست حالت اسپرت دارد، یعنی دخترانه و پسرانه در آن مطرح نیست دارای رنگ بندی جذاب است و قابلیت جواب تماس را نیز دارد.
  ساعت Galaxy Watch SM-R۸۰۰
  ساعت Galaxy Watch SM-R۸۰۰

  نقاط قوت

  • شارژدهی بسیار مناسب
  • استفاده از بدنه فولادی ضد زنگ
  • سازگاری با Android و ios
  • استفاده از نمایشگر سوپر امولد
  • رابط کاربری مناسب

  نقاط ضعف

  • ناکارآمدی دستیار صوتی Bixby
  • عدم کاربرد Esim در ایران
  • تعداد کم نرم‌افزارهای هماهنگ با سیستم عامل تایزن

  برای مشاهده و خرید این ساعت کلیک کنید


  • اسمارت واچ Gear S۲ SM-R۷۲۰ Silver: اگر قیمت برای شما مهم است و دنبال ساعت هوشمند ارزان قیمت هستید این مدل بسیار برای شما مناسب خواهد بود. این مدل به علت رنگ های جذابی که دارد بیشتر مورد اقبال بانوان قرار گرفته و این مدل را می توان ساعت هوشمند زنانه سامسونگ در نظر گرفت. دارای امکانات مناسب کیفیت و باتری عالی می باشد.
  اسمارت واچ Gear S۲ SM-R۷۲۰ Silver
  اسمارت واچ Gear S۲ SM-R۷۲۰ Silver

  نقاط قوت

  • طراحی فوق زیبا با کیفیت ساخت بالا
  • ارگونومی بسیار مناسب و حلقه چرخان کاربردی
  • نمایشگر سوپر آمولد باکیفیت
  • رابط کاربری زیبا و کاربرپسند
  • دارای قیمت مناسب نسبت به کیفیت

  نقاط ضعف

  • اکوسیستم ضعیف تایزن در مقایسه با اندروید ور و واچ او اس
  • عدم امکان اتصال بندهای استاندارد

  برای مشاهده و خرید این ساعت کلیک کنید


  ساعت هوشمند زنانه مدل H8

   

   

  ساعت هوشمند زنانه مدل h8
  ساعت هوشمند زنانه مدل h8

   

  نقاط ضعف

  • قابلیت نصب سیم کارت: ندارد
  • GPS: ندارد
  • قابلیت مکالمه: ندارد

  نقاط قوت

  • صفحه نمایش لمسی: بله
  • نوع کاربری: ورزشی، رسمی، روزمره
  • حسگرها: گام شمار شمارش ضربان قلب
  مشخصات
  ابعاد2.2*4.6*1.15 سانتی متر
  اتصال به اینترنتگام شمار، کنترل مقدار خواب ، سنسور ضربان قلب،فشارخون
  بنداستیل
  پشتیبانی از حافظه جانبی120 میلی امپر
  جنس بدنهفلز
  رزولوشن160*80
  روشن شدن با چرخش دستدفترچه راهنما،کابل شارژر
  زمان آماده به کاربین8تا10 روز
  سازگاریاندروید و IOS
  صفحه نمایشAMOLED
  فناوری شارژپین داکت
  قابلیت نصب سیم کارتIP67
  نرم افزارWearHealth
  نوعورزشی , رسمی , روزمره
  وزن43 گرم

  بهترین ساعت هوشمند در حال حاضر مختص کدام شرکت می باشد؟

  طبق آخرین آماری که سایت های معتبر مقایسه دیوایس های دیجیتال منتشر کرده است از بین 10 اسمارت واچ برتر جهان در سال 2020 2 مورد مربوط به شرکت سامسونگ می باشد و در ردیف بعدی شرکت هایی چون اپل و شیائومی قرار دارند. و جالب اینجاست که رده اول این بررسی را یک مدل ساعت هوشمند زنانه سامسونگ به خود اختصاص داده است و این نشان دهنده طراحی و دیزاین خاص این ساعت می باشد.

  نکته: شرکت سامسونگ برای هر محصول خود دارای شعار خاص و جالبی است که آن محصول را با آن معرفی می کند برای ساعت هوشمند زنانه سامسونگ از شعار استیل خود را به رخ دیگران بکشید استفاده کرده است. این شعار نشان می دهد که این شرکت بر روی طراحی و امکانات این ساعت ها کار کرده تا با رقبایی مانند اپل واچ رقابت کند.

  بیشتر بخوانید :

  در انتها:

  استفاده از اسمارت واچ ها روز به روز در حال گسترش است. و محبوبیت این گجت رو به فزونی گذاشته است. ولی استفاده از  این دیوایس ها در کشور ما در بین بانوان نسبت به آقایان بیشتر است و آن هم به علت شرایط خاص زندگی و مشغله بانوان. استفاده از اسمارت واچ در حین رانندگی، آشپزی، هنگام کار و مهمانی ها بسیار برای بانوان کاربردی و مهم است. شاید کمپانی سامسونگ هم به این موضوع پی برده و ساعت هوشمند زنانه سامسونگ را به این منظور طراحی کرده است.

  ساعت هوشمند ارزان امروزه در بازار با قیمت های بسیار پایین موجود می باشد ولی همگان تقریبا در این عقیده مشترک هستند که این مارک های نامشخص و فیک کارایی لازم و کیفیت مناسب را نداشته و فقط از اسمارت واچ شکل ظاهری آن را دارند. پس همواره در خرید تمام اجناس بهتر است که برند شناخته شده را انتخاب کنیم و همچنین از مراکز فروش مطمئن خرید خود را انجام دهیم. همانطور که یک ضرب المثل انگلیسی در این مورد صدق می کند که می گوید: هنوز آنقدر پولدار نشده ام که جنس ارزان قیمت بخرم.

  کاملا مشخص است که در نهایت شما مجبور خواهید شد که جنس با کیفیت مناسب خریداری کنید تا بتوانید از آن استفاده کنید. و برای راهنمایی در مورد خرید وسایل دیجیتال تنها کافی است به آمار فروش جهانی برند های جهانی نگاهی بیندازید.

 • بهترین ساعت هوشمند سامسونگ را بشناسید

  خرید ساعت هوشمند برای بسیاری از افراد یک چالش بزرگ باشد. تنوع مدل‌های موجود در بازار و همچنین با قیمتی بسیار گسترده که این ساعت‌ها در بر می‌گیرند باعث می‌شود که انتخاب یک مدل از بین گزینه‌های متعدد سخت باشد. اولین فیلتری که هر خریدار ترجیح می‌دهد برای محدود کردن انتخاب‌های خود در نظر بگیرد، فیلتر برند است.

  یکی از معروف‌ترین برندهایی که ساعت‌های هوشمند تولید می‌کند سامسونگ است. به همین دلیل بسیاری از خریداران را می‌بینیم که به دنبال بهترین ساعت هوشمند سامسونگ می‌گردند. در این مقاله قصد داریم بهترین مدل‌های ساعت‌های هوشمند سامسونگ را از نظر قیمت، امکانات کلی و موارد دیگر بررسی کنیم؛ بنابراین توصیه می‌کنیم که پیش از انجام خرید، مطالعه این مقاله را از دست ندهید.

  بهترین ساعت هوشمند سامسونگ به طور کلی

  سامسونگ Gear S3 Frontier یک ساعت هوشمند ایده‌آل از هر نظر است. این ساعت هوشمند برای کسانی که به دنبال بهترین ساعت سامسونگ ارزان می‌گردند یک قیمت متعادل و مناسب دارد. صفحه نمایش آن دارای یک صفحه گرد با قاب فلزی است که قطر آن برابر با ۱.۳ اینچ است. قاب صفحه یک دایره چرخان است که کمی از سطح بالایی ساعت فاصله دارد و این امکان را فراهم می‌کند تا بتوانید بدون نیاز به لمس ساعت اعلان‌های خود را چک کنید. شما می‌توانید برای دریافت پیام‌های متنی، تماس‌ها و سایر اعلان‌ها به صورت مستقیم از ساعت خود استفاده کنید.

  حتی می‌توان از طریق بلندگو و میکروفون داخلی ساعت تماس‌های تلفنی را برقرار کرد. به این ترتیب در طول روز نسبت به استفاده از تلفن همراه خود بی نیاز خواهید شد. از دیگر ویژگی‌های این ساعت هوشمند سامسونگ می‌توان به امکان پرداخت از طریق سامسونگ پی اشاره کرد. این ساعت همچنین به GPS مجهز است.‌ برای افرادی که به برنامه‌های تناسب اندام علاقه دارند این ساعت به قابلیت شمارش گام و همچنین برنامه سلامتی سامسونگ یا همان S Health مجهز است که می‌تواند ضربان قلب شما را در طول روز کنترل کند.

  Gear S3 Frontier
  Gear S3 Frontier

  این ساعت همچنین در برابر نفوذ آب، گرد و غبار و تغییرات دمایی شدید به شدت مقاوم است؛ بنابراین برای یک استفاده روزمره یا حتی ورزشی می‌تواند دوام بسیار بالایی داشته باشد. یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود این ساعت را به عنوان یکی از بهترین ساعت‌های این لیست به شمار بیاوریم، طول عمر باتری آن است. باتری این ساعت می‌تواند حدود ۴ روز دوام داشته باشد و بعد از آن می‌توان با استفاده از یک شارژر بی سیم آن را دوباره شارژ کرد.

  مشخصات ظاهری ساعت هوشمند Gear S3 Frontier
  مناسب برایآقایان و بانوان
  نوع کاربریروزمره , ورزشی
  ابعاد قاب12.9 × 46 × 49 میلی‌متر
  قطر قاب46 میلی‌متر
  وزن63 گرم
  فرم صفحهگرد
  جنس شیشهگوریلا گلس +SR
  جنس بدنهفلز
  توضیحات جنس بدنهStainless Steel 316L
  جنس بندلاستیکی
  رنگ بندمشکی
  نوع قفل بندسگکی ساده
  مشخصات صفحه نمایش
  صفحه نمایش رنگیبله
  صفحه نمایش لمسیبله
  نوع صفحه نمایش اصلیSuper AMOLED
  اندازه صفحه نمایش1.3 اینچ
  رزولوشن صفحه نمایش360 × 360
  تراکم پیکسلی صفحه نمایش278 پیکسل بر اینچ
  مشخصات فنی
  سیستم عاملتایزن
  توضیحات سازگاریسازگار با گوشی‌ها و تبلت‌هایی که از سیستم‌عامل اندروید ۴.۴ و بالاتر از آن بهره می‌برند و ۱.۵ گیگابایت رم دارند
  سازگار با آیفون 5 یا جدیدتر با سیستم‌عامل 9 iOS یا بالاتر (نیازمند اپلیکیشن Gear S)
  پردازنده1GHz, Dual Core: Exynos7270
  سایر مشخصات سخت افزاریWi-Fi 802.11 b/g/n
  بلوتوث نسخه 4.2
  768 مگابایت حافظه‌ی RAM
  حافظه داخلی4096 مگابایت
  قابلیت نصب کارت حافظهندارد
  دوربینندارد
  اتصالاتBluetooth , NFC , Wi-Fi
  حسگرهاشتاب سنج , سنجش نور محیط , ژیروسکوپ , شمارش ضربان قلب , گام شمار
  قابلیت مکالمهدارد
  نوع باتریلیتیوم یونی
  ظرفیت باتری380 میلی آمپر ساعت
  منبع شارژبی‌سیم

  مشاهده و خرید از طریق دیجی کالا


  بهترین ساعت سامسونگ ارزان

  ساعت سامسونگ Gear Sport یک نسخه ارزان قیمت از ساعت‌های هوشمند سامسونگ محسوب می‌شود. استایل طراحی این ساعت اسپرت است اما در طراحی آن ظرافت‌های لازم به کار رفته و حتی می‌تواند در کنار لباس‌های شب یا استایل کژوال به خوبی ظاهر شود. این گوشی دارای یک صفحه نمایش ۱.۲ اینچی Super-AMOLED است و تا عمق ۵۰ متری می‌تواند در مقابل نفوذ آب مقاوم باشد. از امکانات اضافی این ساعت می‌توان به ردیابی ضربان قلب در تمام طول روز، GPS، کالری شمار و قابلیت مربیگری شخصی برای تمرینات ورزشی اشاره کرد.

  ساعت سامسونگ Gear Sport
  ساعت سامسونگ Gear Sport

  این ساعت همچنین می‌تواند برای پاسخ دادن به تماس‌ها و مسیج ها و همچنین پرداخت از طریق سامسونگ پی استفاده شود. یکی از نوآوری‌های سامسونگ در ساخت این ساعت این است که شما می‌توانید وسایل منزل خود مانند تلویزیون، درها، چراغ‌ها و سایر دستگاه‌های هوشمند را با استفاده از ساعت خود کنترل کنید. عمر باتری این ساعت تقریبا سه روز است که در صورت فعال بودن نظارت مداوم ضربان قلب، می‌تواند کمتر باشد. با توجه به این نکات شاید بتوان این مدل را بهترین ساعت سامسونگ ارزان دانست.

  مشخصات ساعت سامسونگ Gear Sport

  ابعاد44.6 در 42.9 در 11.6 میلی‌متر
  وزن50 گرم بدون بند / 67 گرم با بند
  سیم‌کارتخیر
  – سامسونگ پی
  – بهره‌مندی از استاندارد MIL-STD-810G
  – ضد آب تا عمق ۵۰ متر
  – امکان استفاده از بندهای 20 میلی‌متری استاندارد

  نمایشگر

  نوعSuper AMOLED لمسی خازنی, 16 میلیون رنگ
  سایز1.2 اینچ (~24.3% نسبت نمایشگر به بدنه)
  رزولوشن360 در 360 پیکسل (~424 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
  چندلمسیبله
  محافظکورنینگ گوریلا گلس 3
  – نمایشگر همیشه روشن (Always on Display)
  – حاشیه‌ی چرخان دور نمایشگر

  سیستم عامل و مشخصات فنی

  سیستم‌عاملتایزن 3.0
  تراشهExynos 3250 Dual
  پردازنده مرکزیدو هسته‌ای با فرکانس 1.0 گیگاهرتز Cortex-A7
  پردازنده گرافیکیMali-400MP2

  حافظه

  درگاه حافظهخیر
  حافظه داخلی4 گیگابایت, 768 مگابایت رم

  دوربین

  اصلیخیر

  صدا

  نوع هشدارMP3, WAV, ویبره, زنگ گوشی
  اسپیکرخیر
  جک ۳.۵ میلی‌متریخیر

  باتری

  باتریباتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 300 میلی آمپر ساعت
  استندبایتا 48 ساعت (استفاده‌‌ی ترکیبی) (2G) / تا 48 ساعت (3G)

  قابلیت‌ ها

  حسگرهاشتاب‌سنج, ژیروسکوپ, ضربان قلب‌سنج, فشارسنج
  پیام‌رسانیپیامک, پیام چندرسانه‌ای, ایمیل, IM
  مرورگرخیر
  جاواخیر
  – شارژ بی‌سیم Qi
  – استفاده از فرمان‌های S Voice
  – پخش‌کننده‌ی MP3/M4A/AAC/WAV
  – نمایش‌دهنده‌ی عکس
  – یادداشت، تماس و فرمان‌های صوتی

  شبکه

  فناوریفاقد ارتباطات سلولار

  اتصالات

  شبکه بی‌سیمWi-Fi 802.11 b/g/n
  بلوتوث4.2, A2DP, LE
  GPSبله, GLONASS
  NFCبله
  رادیوخیر
  USBخیر

  متفرقه

  رنگ‌هاسیاه, آبی

  مشاهده و خرید از طریق دیجی کالا


  بهترین ساعت هوشمند سامسونگ برای فیتنس

  بسیاری از خریداران به دلیل راحتی کاربری و همچنین امکانات متعددی که ساعت‌های هوشمند ارائه می‌دهند از آن‌ها برای کنترل وضعیت سلامتی خود و همچنین ردگیری برنامه‌های ورزشی‌شان استفاده می‌کنند. اگر بخواهیم بهترین ساعت سامسونگ ارزان را برای استفاده‌های ورزشی و تناسب اندام معرفی کنیم، به مدل سامسونگ Galaxy Watch Active می‌رسیم. این ساعت کمی متفاوت با سایر ساعت‌های هوشمند سامسونگ طراحی‌شده است اما بهترین ویژگی‌های موجود در مدل‌های مشابه را در خود دارا است.

  سایز صفحه نمایش این ساعت به شکل دایره و برابر با ۱.۱ اینچ است؛ بنابراین دیدن جزئیات صفحه نمایش در هرزمانی و در هر موقعیتی به سادگی صورت می‌گیرد؛ حتی هنگام دویدن یا ورزش کردن. از آنجایی که در این ساعت هوشمند قاب چرخشی تعبیه نشده است، وزن آن سبک‌تر از مدل‌های دیگر است.

  ساعت سامسونگ Gear Sport
  ساعت سامسونگ Gear Sport

  این ساعت می‌تواند ۶ تمرین بدنی مختلف را به صورت اتوماتیک از یکدیگر تشخیص دهد؛ مانند دویدن، راه رفتن یا شنا کردن. به علاوه ۳۹ فعالیت مختلف دیگر مانند یوگا و وزنه برداری را نیز تشخیص خواهد داد. در حالت شنا کردن، این ساعت تا عمق ۵۰ متری در برابر نفوذ آب مقاومت می‌کند و در صورت شیرجه زدن در آب تنها تا عمق ۱۰ متری ضد آب است.

  یکی از دلایلی که باعث می‌شود این ساعت را به عنوان یکی از بهترین ساعت‌های فیتنس از برند سامسونگ به حساب بیاوریم، ردیابی الگوهای خواب و ضربان قلب است و این قابلیت را دارد که در صورت اختلال در هر کدام از این موارد هشدارهای لازم را به شما ارسال کند.

  ساعت هیچ بلندگو یا میکروفون داخلی برای برقراری تماس تلفنی ندارد اما با استفاده از آن می‌توانید اعلان‌های گوشی هوشمند خود مانند پیام‌های متنی را چک کنید. در مورد باتری آن نیز می‌توان گفت بسته به نوع استفاده از آن تقریباً ۴ روز دوام خواهد داشت.

  مشخصات
  2G bandsN/A
  ChargingQi wireless charging
  CPUDual-core 1.15 GHz
  Edgeندارد
  GPRSندارد
  Internal4 GB, 768 MB RAM
  Loudspeakerندارد
  NFCندارد
  PriceAbout 250 EUR
  ProtectionCorning Gorilla Glass 3
  StatusComing soon. Exp. release 2019, Q1
  TypeAMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
  USBندارد
  WLANWi-Fi 802.11 b/g/n
  تاریخ معرفی2019, February
  تکنولوژیNo cellular connectivity
  جک 3.5 میلیمتریندارد
  رادیوندارد
  سنسورAccelerometer, gyro, heart rate, barometer
  سیم کارتندارد
  کارت حافظهندارد

  مشاهده و خرید از طریق دیجی کالا


  بهترین ساعت هوشمند سامسونگ با ظاهر کلاسیک

  اگر ظاهر ساعت برای شما مهم باشد و به خصوص طرفدار ساعت‌های کلاسیک باشید، سامسونگ Gear S3 Classic برای شما ساخته شده است. این ساعت هوشمند سامسونگ، علاوه بر کاربردی بودن، از نظر زیبایی نیز لباس و اکسسوریهای شما را تکمیل خواهد کرد. یک قاب چرخان که در اکثر ساعت‌های هوشمند سامسونگ دیده می‌شود، در این ساعت تعبیه شده تا با چرخاندن آن بتوان به راحتی به برنامه‌ها و اعلان‌ها دسترسی پیدا کرد؛ اما آنچه برای S3 Classic منحصر به فرد است صفحه نمایش AMOLED On-Cell Touch است که با استفاده از بلندگو، میکروفون و بلوتوث می‌تواند تماس برقرار کند.

  سامسونگ Gear S3 Classic
  سامسونگ Gear S3 Classic

  این مدل ساعت هوشمند، یکی از کاملترین مدل‌هایی است که سامسونگ ارائه کرده است. همان طور که انتظار می‌رود، روش پرداخت با استفاده از سامسونگ پی در این ساعت نیز وجود دارد. سیستم نظارت بر ضربان قلب، ردیابی تمرین پویا و GPS در این ساعت وجود دارد. این مجموعه تمام انتظارات شما را از یک ساعت هوشمند ساده برآورده می‌کند.

  البته فناوری ساخت این ساعت کمی قدیمی‌تر از سایر ساعت‌های سامسونگ است، بنابراین انتظار نداشته باشید که باطری آن عمر چند روزه داشته باشد!

  مشخصات محصولات سامسونگ Gear S3 Classic

  مشخصات ظاهری
  مناسب برایآقایان و خانم‌ها
  نوع کاربریروزمره , رسمی
  ابعاد قاب12.9 × 46 × 49 میلی‌متر
  قطر قاب46 میلی‌متر
  وزن59 گرم
  فرم صفحهگرد
  جنس شیشهگوریلا گلس +SR
  جنس بدنهفلز
  توضیحات جنس بدنهStainless Steel 316L
  جنس بندچرم
  رنگ بندمشکی
  نوع قفل بندسگکی ساده
  مشخصات صفحه نمایش
  صفحه نمایش رنگیبله
  صفحه نمایش لمسیبله
  نوع صفحه نمایش اصلیSuper AMOLED
  اندازه صفحه نمایش1.3 اینچ
  رزولوشن صفحه نمایش360 × 360
  تراکم پیکسلی صفحه نمایش278 پیکسل بر اینچ
  مشخصات فنی
  سیستم عاملتایزن
  توضیحات سازگاریسازگار با گوشی‌ها و تبلت‌هایی که از سیستم‌عامل اندروید ۴.۴ و بالاتر از آن بهره می‌برند و ۱.۵ گیگابایت رم دارند
  سازگار با آیفون 5 یا جدیدتر با سیستم‌عامل 9 iOS یا بالاتر (نیازمند اپلیکیشن Gear S)
  پردازنده1GHz, Dual Core: Exynos7270
  سایر مشخصات سخت افزاریWi-Fi 802.11 b/g/n
  بلوتوث نسخه 4.2
  768 مگابایت حافظه‌ی RAM
  حافظه داخلی4096 مگابایت
  اتصالاتBluetooth , NFC , Wi-Fi
  حسگرهاشتاب سنج , سنجش نور محیط , ژیروسکوپ , شمارش ضربان قلب , گام شمار
  قابلیت مکالمهدارد
  نوع باتریلیتیوم یونی
  ظرفیت باتری380 میلی‌آمپرساعت
  منبع شارژبی‌سیم
  قابلیت های ویژهمجهز به سیستم مسیریابی GLONASS
  قابلیت روشن ماندن صفحه (Always on)
  شارژدهی تقریبی باتری بین 2 تا چهار روز

  مشاهده و خرید از دیجی کالا


  بهترین ساعت هوشمند سامسونگ برای آقایان

  سامسونگ Galaxy Watch 46mm یک ساعت هوشمند ایده آل برای آقایان است. صفحه نمایش آن 1.3 اینچی Super-AMOLED است. این ساعت برای کسانی که به دنبال یک ساعت هوشمند با ظاهر کلاسیک هستند، بسیار جذاب خواهد بود. علاوه بر این، در بین تمام مدل‌های سامسونگ گلکسی، این مدل از همه سریع‌تر است و به‌سرعت و بدون وقفه می‌توان بین برنامه‌های آن جابجا شد.

  ساعت هوشمند Galaxy Watch 46mm
  ساعت هوشمند Galaxy Watch 46mm

  مانیتورینگ ضربان قلب، شتاب سنج، فشارسنج، سنسور ژیرو، سنسور نور، ردیابی GPS و … از امکانات این ساعت هستند. عمر باتری آن چهار روزه است و شارژر بی سیم آن نیز از دیگر جذابیت هایش به شمار می‌رود. این ساعت با بالاترین استانداردهای محافظی ساخته شده و می‌تواند تا عمق 50 متری زیر آب سالم بماند.

  بند آن از سیلیکون ساخته شده است، جنس ساعت مچی از جنس استیل ضد زنگ است و شیشه آن با سقوط از ارتفاع 1.5 متری دچار خش نمی‌شود.

  سیم کارتندارد
  ابعاد۴۹x۴۶x۱۳ میلی‌متر
  وزن۶۳ گرم
  ساختار بدنهندارد
  تراشهExynos 9110
  پردازنده ‌ی مرکزیدو هسته‌ای 1.15 گیگا‌هرتز
  نوع صفحه نمایشSuper AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors
  اندازه صفحه نمایش۱٫۳ اینچ
  رزولوشن صفحه نمایش۳۶۰x۳۶۰ پیکسل
  تراکم پیکسلی صفحه نمایش278 پیکسل بر اینچ
  تعداد رنگ صفحه نمایش۱۶ میلیون رنگ
  محافظت صفحه نمایشگوریلا گلس DX
  سایر قابلیت‌ها صفحه نمایشندارد
  حافظه داخلی۴ گیگابایت
  مقدار RAM۷۶۸ مگابایت (BTT model)
  پشتیبانی از کارت حافظه جانبیNo
  شبکه های ارتباطی2G / 3G / 4G
  شبکه 2GGSM 850 / 900 / 1800 / 1900
  شبکه 3GHSDPA 900 / 2100
  شبکه 4GLTE
  فن‌آوری‌های ارتباطیGPRS,EDGE,Wi-Fi,Bluetooth,NFC
  WLANWi-Fi 802.11 b/g/n
  bluetooth4.2, A2DP, LE
  GPSYes, with A-GPS, GLONASS
  RadioNo
  درگاه ارتباطیNo
  سیستم عاملTizen-based wearable OS ۴٫۰
  قابلیت‌های نرم‌افزاری– WPC wireless charging- S-Voice natural language commands and dictation- MP3/M4A/AAC/WAV player- Photo viewer- Voice memo/dial/commands
  حس‌گرهاشتاب سنج، ژيروسکوپ، شمارنده ضربان قلب، فشارسنج
  مشخصات باتریNon-removable Li-Ion 472 mAh battery

   

  مشاهده و خرید از دیجی کالا


  بهترین ساعت هوشمند سامسونگ Galaxy Watch3

  ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch3 SM-R840 45mm در رنگ‌های مشکی و نقره‌ای موجود است که به نظر می‌رسد در کنار لباس‌های شب و لباس‌های رسمی به بهترین شکل ممکن جلوه کند. صفحه نمایش گوریلا گلس DX+ میباشد.

  Galaxy Watch3 ساعت هوشمند سامسونگ
  Galaxy Watch3 ساعت هوشمند سامسونگ

  مشخصات فنی ساعت هوشمند سامسونگ مدل Galaxy Watch3 SM-R840 45mm

  مشخصات
  ابعاد محصول46.2x45x11.1mm
  اندازه صفحه نمایش1.4 اینج, 6.3Cm
  پردازنده گرافیکی (GPU)Mali-T720
  تعداد سیم کارتسیم کارت الکتریکی
  حافظه های داخلی8GB 1GB RAM
  حسگرهاحسگر ضربان قلب, ژیروسکوپ, سنجش نور محیط, شتاب سنج, فشارسنج
  خروجی صداLoudspeaker, جک 3.5 میلی‌متری
  رزولوشن صفحه نمایش360×360 pixels
  رنگنفره ایی, مشکی
  ساختار بدنهجلو شیشه ای (Gorilla Glass DX) ، قاب استیل 316L یا قاب تیتانیوم
  سایر قابلیت ها– مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متری, استاندارد IP68 ضدآب
  شبکه های ارتباطیGSM / HSPA / LTE
  فناوری های شارژQi wireless charging
  قابلیت ضدآب بودنمقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر
  محافظت صفحه نمایشAlways-on display, Corning Gorilla Glass DX
  مشخصات باتریلیتیوم یونی 340 mAh غیر قابل تعویض
  موقعیت یاب (GPS)with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS
  نسخه بلوتوثA2DP, LE, نسخه‌ 5.0
  نوع بندچرمی
  نوع پردازندهDual-core 1.15 GHz Cortex-A53
  نوع صفحه نمایش16M colors, Super AMOLED, صفحه نمایش لمسی خازنی
  نوع کاربریورزشی رسمی روزمره
  وزن53.8 گرم
  وضعیت عرضه محصولموجود در بازار، عرضه شده در تاریخ آگوست 2020
  ویژگی های خاصدارای نمایشگر فشار خون, صفحه نمایش همیشه روشن, قابلیت شارژ بی سیم, مجهز به سیستم پرداخت آسان سامسونگ

  بیشتر بخوانید :

  استفاده از آن هنگام شنا مناسب است و در برابر سقوط حدوداً از ارتفاع 1.5 متری نیز مقاوم خواهد بود. پشتیبانی از سامسونگ پی، نمای ظاهری جذاب، باتری با طول عمر چهار روزه، کنترل ضربان قلب، ردیابی مکان از طریق GPS و همچنین دریافت اعلان‌ها و تماس از طریق بلوتوث از دیگر امکانات این ساعت‌ها هستند.

  مشاهده و خرید از دیجی کالا

 • بهترین ساعت هوشمند ارزان زیر یک میلیون

  با این مقاله همراه سایت فارسیرو باشید تا بهترین ساعت هوشمند ارزان زیر یک میلیون تومان را برای شما معرفی نماید !
  ساعت‌های هوشمند متناسب با روند پیشرفت گوشی‌های هوشمند توانسته‌اند در بین کاربران محبوبیت بالایی پیدا کنند و اگر شما نیز در حال خواندن این مقاله هستید احتمالاً از طرفداران این ساعت‌ها به حساب می‌آیید. شاید برای شما هم سؤال شده باشد که چرا ساعت‌های هوشمند تا این اندازه محبوب هستند.

  این ساعت‌ها به طور کلی می‌توانند با تلفن همراه سینک شده و بدون آنکه نیاز به خارج کردن تلفن از جیب یا کیف خود داشته باشید، این امکان را فراهم می‌کنند که بتوانید اعلان‌ها پیام‌های خود را با استفاده از ساعت چک کنید. ساعت‌های هوشمند نمونه بارزی از اینترنت اشیا هستند؛ چرا که با استفاده از چند ضربه روی مچ دست خود می‌توانید لوازم منزل خود را مانند چراغ‌ها، قفل درها یا کولر را خاموش رو روشن کنید.

  در ادامه امکانات این ساعت‌ها می‌توان به برنامه‌هایی برای تناسب اندام در همچنین گوش دادن به موسیقی اشاره کرد. شما به سادگی می‌توانید روند سلامتی خود مانند میزان کالری مصرفی، تعداد گام‌هایی که در طول روز طی کرده‌اید یا ضربان قلب خود را کنترل کنید. به علاوه در هر زمانی می‌توانید حین گوش دادن به موسیقی با ضربه زدن روی ساعت خود موسیقی را متوقف یا عوض کنید.

  با توجه به امکانات متعددی که ساعت‌های هوشمند ارائه می‌دهند طبیعی است که بسیاری از افراد به دنبال خرید این ساعت‌ها باشند؛ اما با توجه به اینکه این ساعت‌ها معمولاً در بازار ایران توسط تولیدکنندگان خارجی تأمین می‌شوند، قیمت آن‌ها دچار نوسانات شدید است؛ اما در اینجا برای کسانی که به دنبال خرید بهترین ساعت هوشمند هستند خبر خوبی داریم. در این مقاله بهترین ساعت هوشمند ارزان در بازه قیمتی زیر یک میلیون تومان را معرفی می‌کنیم که در بازار ایران موجود هستند.

  1. ساعت هوشمند مدل T55

  این ساعت هوشمند که برای خانم‌ها و آقایان مناسب است، برای استایل رسمی و همچنین روزمره طراحی شده است. وزن آن نسبتاً سبک است که باعث می‌شود در هنگام ورزش، حضور آن روی دست اذیت کننده نباشد. قاب مستطیلی آن نیز در ابعاد ۳۴ در ۴۱ میلی‌متر ساخته شده است.

  ساعت هوشمند مدل T55
  ساعت هوشمند مدل T55

  از امکاناتی که باعث می‌شود این ساعت را در لیست بهترین ساعت هوشمند ارزان بیاوریم، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سازگار با اندروید ورژن ۴.۳ و ios ورژن ۸.۳ به بالا
  • دارای حسگر گام‌شمار و همچنین شمارش ضربان قلب
  • دارای بلندگو میکروفون برای مکالمه تلفنی
  • امکان دریافت هشدار تماس و پیام
  • امکان کنترل دوربین تلفن همراه و همچنین عکاسی با استفاده از ساعت
  • مجهز به کالری شمار
  • دارای سیستم پایش وضعیت خواب و پایش فعالیت‌های ورزشی
  • قابلیت کنترل پخش موسیقی

  این ویژگی‌ها که معمولاً در اکثر ساعت‌های هوشمند میان رده دیده می‌شوند، در ساعت هوشمند مدل T55 هم تعبیه شده‌اند. اگر به دنبال یک ساعت هوشمند ارزان قیمت در بازه زیر یک میلیون تومان هستید در خرید این ساعت شک نکنید. شما می‌توانید این ساعت را با خود به استخر برده یا در هنگام فعالیت‌های ورزشی از آن استفاده کنید. این ساعت همانند همچنین وضعیت سلامتی شما را به طور مرتب مانیتورینگ کرده و باتری آن نیز در حالت عادی می‌تواند تا ۴۵ روز شارژ خود را نگه دارد.

  مشخصات ساعت هوشمند مدل T55

  ابعاد قاب34x10x41 میلی‌متر
  اتصالاتBluetooth
  اندازه صفحه نمایش1.3 اینچ
  جنس بندسیلیکونی
  حسگر ضربان قلب
  حسگرهاگام شمار , شمارش ضربان قلب
  صفحه نمایش رنگیبله
  ظرفیت باتری170 میلی‌آمپرساعت
  قابلیت های ویژهکنترل دوربین گوشی هوشمند و عکاسی با حرکت دست
  مناسب برایآقایان و خانم‌ها
  نوع اتصالبلوتوث
  نوع باتریلیتیوم یونی
  نوع قفل بندپین‌بند
  هشدار هاهشدار دریافت تماس

  مشاهده و خرید این محصول از دیجی کالا


  1. ساعت هوشمند مدل W68 2020

  ساعت هوشمند مدل W68 2020 یکی از ساعت‌های هوشمند ارزان قیمت و محبوب در لیست ما است. این ساعت در رنگ‌های مشکی، طلایی، رزگلد، طلایی براق و همچنین مشکی مات موجود است. از این ساعت هم خانم‌ها و هم آقایان می‌توانند در فعالیت‌های ورزشی یا برای تکمیل استایل رسمی یا کژوال خود استفاده کنند. صفحه نمایش رنگی این ساعت از نوع لمسی و مالتی تاچ است.

  ساعت هوشمند مدل W68 2020
  ساعت هوشمند مدل W68 2020

  اندازه صفحه نمایش برابر با ۱.۵۴ اینچ است و کیفیت نمایش آن اچ دی می‌باشد. این ساعت هوشمند با انواع گوشی‌های اندروید و ios سازگاری دارد و می‌توانید کارت حافظه نیز روی آن نصب کنید. این ساعت نسبت به مدل‌های هم قیمت امکانات متعددتری را در خود جای داده است. به عنوان مثال دارای حسگرهای فشار سنج، شمارش ضربان قلب، ژیروسکوپ و گام شمار است.

  بعلاوه این ساعت مانند یک مراقب همیشه همراه شماست وضعیت سلامتی شما را رصد می‌کند. در صورتی که اختلال در ساعت خواب شما ایجاد شود یا مدت طولانی در حالت کم تحرکی به سر ببرید، ساعت به شما هشدارهای لازم را خواهد داد. علاوه بر این امکانات، شما می‌توانید پخش موسیقی، کنترل دوربین عکاسی و مشاهده اعلان‌های تلفن همراه خود را با استفاده از این ساعت انجام بدهید.

  مشخصات فنی ساعت هوشمند مدل w68

  اتصالاتBluetooth
  اقلام همراه– کابل برای شارژ مگنتی
  اندازه صفحه نمایش1.54 اینچ
  توضیحات سازگاریسازگاری با انواع گوشی های اندروید و IOS
  رنگ بندمشکی – طوسی – سفید
  سایر مشخصات صفحه نمایشدارای صفحه نمایش HD
  صفحه نمایش رنگیبله
  ظرفیت باتری200 میلی‌آمپرساعت
  فرم صفحهمستطیل
  قابلیت نصب سیم کارتندارد
  قابلیت های ویژه– دارای 5 واچ فیس
  مناسب برایآقایان و خانم‌ها
  نوع صفحه نمایش اصلیMuti ‎‎-Touch

  مشاهده و خرید این محصول از دیجی کالا


  1. ساعت هوشمند اسکمی مدل ۱۵۰۰

  ساعت هوشمند اسکمی مدل ۱۵۰۰ یک ساعت ویژه برای آقایان است که می‌تواند در هر استایلی مورد استفاده قرار گیرد. قطر قاب آن برابر با ۵۳ میلی‌متر است وزن آن به ۱۳۱ گرم می‌رسد. وزن نسبتاً بالای این ساعت به دلیل جنس فلزی بدنه است که از آلیاژ روی ساخته شده است. صفحه نمایش این ساعت از نوع لمسی نیست اما می‌توان آن را به انواع گوشی‌های هوشمند با سیستم‌عامل اندروید و ios متصل کرد.

  ساعت هوشمند اسکمی مدل ۱۵۰۰
  ساعت هوشمند اسکمی مدل ۱۵۰۰

  البته این ساعت با سیستم عامل‌های ios به‌صورت محدود سازگاری دارد. این ساعت زیبا با ظاهر اسپرت از برند اسکمی از طریق بلوتوث می‌تواند به تلفن همراه شما متصل شده و هشدارهای تماس و پیام را نمایش دهد. با استفاده از این ساعت می‌توانید گام‌ها یا کالری مصرف شده خود را در طول روز محاسبه کرده و با استفاده از جی پی اس آن مسیریابی کنید. در زمان شنا کردن نیز این ساعت تا عمق ۵۰ متری زیر آب خاصیت ضد آب خود را حفظ می کند.

  مشخصات ساعت هوشمند اسکمی مدل ۱۵۰۰

  GPSندارد
  ابعاد قاب13*45*53 میلی‌متر
  اتصالاتBluetooth
  اقلام همراهشمارش گام‌ها
  توضیحات جنس بدنهآلیاژ روی
  توضیحات سازگاریسازگار با گوشی‌های اندرویدی دارای اندروید نسخه‌ی 4.3 یا بالاتر
  جنس بدنهفلز
  جنس بندفلزی
  جنس شیشهمعدنی شیشه‌های معدنی (Mineral) از طریق حرارت دیدن و روکش یووی در برابر خط و خش، فشار و تغییر رنگ مقاوم می‌شوند البته در نهایت ضدخش محسوب نمی‌شود. این شیشه‌ها بیشتر در ساعت‌های دارای برند معتبر و خیلی کم در ساعت‌های درجه دو استفاده می‌شوند.
  حسگرهاگام شمار
  رنگ بندمشکی
  سیستم عاملiOS , اندروید
  صفحه نمایش رنگیتدارد
  ظرفیت باتری120 میلی‌آمپرساعت
  فرم صفحهگرد
  قابلیت نصب سیم کارتندارد
  مناسب برایآقایان
  منبع شارژباتری
  نوع باتریباتری ساعت
  نوع صفحه نمایش اصلیLED
  نوع قفل بندتاشو با محافظ
  نوع کاربریورزشی , رسمی , روزمره
  وزن131 گرم
  هشدار هاهشدار دریافت تماس

  مشاهده و خرید این محصول از دیجی کالا


  1. ساعت هوشمند سومگ KW18

  این ساعت که در لیست بهترین ساعت هوشمند ارزان ما قرار گرفته است ساخت کشور چین بوده و قابلیت نصب سیم کارت و کارت حافظه را دارا است. تقریباً تمام قابلیت‌هایی که شما از یک ساعت هوشمند انتظار دارید در این محصول تعبیه شده است. شما می‌توانید آن را با سیستم عامل‌های اندروید و ios هماهنگ کنید و همچنین از حافظه داخلی ۱۲۸ مگابایتی آن لذت ببرید. از طریق بلوتوث این ساعت می‌توان به تلفن‌های هوشمند متصل شد و کنترل موزیک و همچنین دوربین گوشی را در دست گرفت.

  ساعت هوشمند سومگ KW18
  ساعت هوشمند سومگ KW18

  تمام اعلان‌های شما از قبیل پیامک، تماس و ایمیل روی این ساعت نشان داده می‌شوند. اگر نیاز به ماشین حساب یا تقویم داشته باشید، نیازی نیست که تلفن همراهتان را از جیب خود بیرون بیاورید. کافی است روی صفحه نمایش ساعت خود ضربه بزنید و از امکانات متعدد آن استفاده کنید. سیستم پایش وضعیت خواب، کنترل ضربان قلب، تقویم و قابلیت ضبط صدا از امکانات ویژه این ساعت هستند. شما می‌توانید به تمام امکانات این ساعت جذاب با پرداخت مبلغی زیر یک میلیون تومان دسترسی داشته باشید.

  مشخصات ساعت هوشمند سومگ KW18

  ابعاد قاب40×40 میلی‌متر
  اتصالاتBluetooth
  اقلام همراهکابل USB (شارژر مغناطیسی)
  امکان ریجستر شدن سیم‌کارت
  اندازه صفحه نمایش1.3 اینچ اینچ
  پردازندهMTK2502C
  جنس بدنهفلز
  جنس بندلاستیکی
  حافظه داخلی128 مگابایت
  حسگرهاگام شمار , شمارش ضربان قلب
  رنگ بندمشکی/قهوه ای / سفید
  سیستم عاملiOS , اندروید
  صفحه نمایش رنگیبله
  ظرفیت باتری350 میلی‌آمپرساعت
  فرم صفحهگرد
  قابلیت نصب سیم کارت
  قابلیت های ویژهکنترل پخش موزیک و دوربین گوشی
  قطر قاب42 میلی‌متر
  مناسب برایآقایان و خانم‌ها
  نوع باتریپلیمری
  نوع صفحه نمایش اصلیIPS LCD
  نوع قفل بندسگکی ساده
  نوع کاربریورزشی , روزمره
  وزن70 گرم
  هشدار هاقابلیت نمایش اعلان‌های مختلف پیامک، ایمیل و دیگر اپلیکیشن‌ها

  مشاهده و خرید این محصول از دیجی کالا


  1. ساعت هوشمند هایلو مدل LS01 Global Version

  ساعت هوشمند هایلو با ظاهر ساده و شیک خود برای خانم‌ها و آقایان مناسب است. ابعاد صفحه نمایش آن ۳۵.۷ میلی‌متر در 40.1 میلی‌متر است. این ساعت تنها ۳۴ گرم وزن دارد که به دلیل استفاده از آلومینیوم در ساخت بدنه آن است. جنس بند ساعت هم از سیلیکون است. وجود یک صفحه نمایش رنگی و لمسی از نوع TFT LCD این امکان را فراهم کرده که بتوانید به سادگی اعلان‌های تلفن همراه خود را چک کنید، پیام‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام خود را ببینید، سری به فیس بوک زده و پست ‌های توییتر را چک کنید.

  Haylou LS01 ساعت هوشمند
  Haylou LS01 ساعت هوشمند

  اگر تلفن همراه شما در داخل جیب یا کیفتان زنگ بخورد، با استفاده از این ساعت می‌توانید رد تماس کنید؛ اما ساعت قابلیت مکالمه ندارد. در عوض حسگرهای متعددی مانند گام‌شمار، شمارش ضربان قلب، شتاب سنج، ژیروسکوپ و ارتفاع‌سنج در آن تعبیه شده‌اند.

  این ساعت می‌تواند فعالیت‌های ورزشی مانند پیاده روی، کوهنوردی، بدنسازی، دوچرخه سواری و دو را پایش کرده و در صورتی که برای مدت طولانی از فعالیت‌های ورزشی دور باشید، هشدار بی تحرکی را به شما بدهد. این محصول تا ۱۴ روز قابلیت نگه داشتن شارژ دارد و با انواع گوشی ها با سیستم عامل ios و اندروید سازگاری دارد.

  وجود کرنومتر، قابلیت اتصال با بلوتوث، امکان تنظیم نور صفحه، امکان تنظیم آلارم ساعت و سیستم پایش خواب از دیگر امکانات ویژه این ساعت هستند که معمولاً در این بازه قیمتی دیده نمی‌شوند. کسانی که به دنبال بهترین ساعت هوشمند ارزان هستند، می‌توانند با خرید این ساعت با پرداخت یک هزینه معقول به طیف گسترده‌ای از امکانات دسترسی پیدا کنند. این امکانات باعث شده‌اند که این ساعت را یک محصول مناسب برای ورزشکاران و سایر افراد بدانیم.

  در پایان توجه داشته باشید که برای خرید بهترین ساعت هوشمند زیر یک میلیون باید انتظارات خود را کمی محدود کنید. امکاناتی که این ساعت‌ها ارائه می‌دهند نسبت به بازه‌های قیمتی بالاتر اندکی کمتر هستند. به عنوان مثال تعداد حسگرها، قابلیت برقراری تماس تلفنی، سیستم‌های پایش سلامت و ماندگاری باتری از ویژگی‌هایی هستند که تفاوت محسوسی در قیمت ساعت‌های هوشمند ایجاد می‌کنند.

  مشخصات Haylou LS01

  ابعاد40.9 * 35.7 * 11.6 میلیمتر
  اندازه صفحه نمایش1.3 اینچ
  برندXiaomi
  بلوتوثنسخه 4.2
  رزولوشن240 در 240 پیکسل
  رنگمشکی ، نقره ای
  زمان آماده به کار14 روز
  سایر قابلیت هایادآوری بی تحرکی ، یادآوری جلسه ، یافتن ساعت ، یافتن تلفن ، پشتیبانی تماس یا پیام یادآوری ، زنگ هشدار
  سنسورهاسنسور ضربان قلب، ردیابی خواب
  سیستم عاملAndroid 4.4 ، iOS 8 یا بالاتر.
  صفحه نمایشTFT LCD
  ظرفیت باتری210 میلی آمپر ساعت
  مدلHaylou LS01
  مقاومتIP68 ضد آب (حداکثر 30 دقیقه تا 1.5 متر)
  وزن34 گرم
  ویژگی هامانیتور ضربان قلب ، مانیتور خواب ، پشتیبانی از 9 حالت ورزشی ؛ پیادروی، دو، کوهنوردی، دوچرخه سواری، تردمیل، بدنسازی، هاکی و یوگا ، گام شمار ، فاصله ، کالری ، کرنومتر ، پشتیبانی از اسکایپ ، WhatsApp ، فیس بوک ، Linkedin ، ​​توییتر، Viber

  مشاهده و خرید این محصول از دیجی کالا


  • ساعت هوشمند مدل T80

  ساعت هوشمند مدل T80 یکی از بهترین ساعت های هوشمند ارزان زیر یک میلیون تومان میباشد که با قیمت تقریبی 400 الی 600 هزار تومان میتوان آن را در بازار ایران تهیه نمود. این ساعت هوشمند از ظاهر بسیار زیبایی دارد که در دست با تیپ اسپرت بسیار شیک و مدرن میباشد. بدنه این ساعت از آلومینیوم میباشد و مقاومت بالایی دارد و هیچگونه حساسیتی برای انواع پوست افراد ایجاد نمی کند. بند ساعت هوشمند T80 از جنس سیلیکونی است و با یک قفل ضامن دار دور مچ دست بسته می شود.

  ساعت هوشمند مدل t80
  ساعت هوشمند مدل t80

  مشخصات ساعت هوشمند مدل T80

  ابعاد قاب۲.۳*۲۰*۲۵ میلی‌متر
  اتصالاتBluetooth
  اقلام همراهکابل شارژ مخصوص شارژ
  توضیحات جنس بدنهضد حساسیت
  توضیحات سازگاریاتصال به انواع گوشی های اندروید و IOS
  جنس بدنهآلومینیوم
  جنس بندفلزی
  حسگرهاژیروسکوپ , گام شمار , شمارش ضربان قلب , فشارسنج
  سایر مشخصات صفحه نمایشفقط قسمت پایینی صفحه نمایش لمسی میباشد
  صفحه نمایش رنگیبله
  صفحه نمایش لمسی
  فرم صفحهمربع
  قابلیت نصب سیم کارت
  قابلیت های ویژه– اتصال بدون محدودیت به اندروید و ios
  کنترل موسیقی (Music Player)
  مناسب برایآقایان و خانم‌ها
  نوع باتریلیتیوم پلیمری
  نوع صفحه نمایش اصلیTFT
  نوع قفل بندمغناطیسی
  نوع کاربریورزشی , رسمی , روزمره
  وزن70 گرم
  هشدار هایاداوری کم تحرکی
  قیمت تقریبی در بازار ایران از 400,000 تا 600,000 تومان
 • بهترین مدل اندروید باکس چیست ؟ (2020)

  بهترین مدل اندروید باکس چیست ؟

  اندروید باکس وسیله ای است که سیستم عامل اندروید را در تلویزیون های معمولی اجرا می کند. دقیقا همان سیستم عاملی که در تلفن های هوشمند، رایانه لوحی و میلیون ها دستگاه دیگر در سراسر جهان کار می کند. تقریباً تمام برنامه هایی که می توانید در تلفن هوشمند اندرویدی خود اجرا کنید ، می توانید روی جعبه تلویزیون اندرویدی خود اجرا کنید.

  این وسیله تلویزیون شما را به یک تلویزیون کاملا هوشمند و اندرویدی تبدیل می کند. این روزها خرید گوشی های اندرویدی برای تمام اعضای خانواده نیازمند هزینه های بسیار زیادی است. دستگاه های اندروید باکس با قیمت بسیار مناسب تلویزیون شما را به گوشی هوشمندی تبدیل می کند که تمام اعضای خانواده به راحتی از آن استفاده می کنند.

  بهترین مدل اندروید باکس کدام است ؟

  مدل های مختلف اندروید باکس وجود دارد که هر کدام ویژگی و کارایی خاص خود را دارند. در این جا قصد داریم تعدادی از بهترین باکس های موجود در بازار را با یکدیگر بررسی کنیم.

  • اندروید باکس تی تی تی وی باکس مدل HK1 MAX -64G

  اندروید باکس مدل HK1 MAX یکی از بهترین و قوی ترین محصولات موجود در بازار است. این سیستم از جدیدترین نسخه اندروید یعنی اندروید 9 پشتیبانی می کند. کیفیت تصویر این باکس اندرویدی بسیار عالی و از 4k پشتیبانی می کند. با استفاده از این دستگاه می توانید تلویزیون خود را به یک گوشی کاملا هوشمند تبدیل کنید و تمام اپلیکیشن های اندرویدی را نصب و استفاده کنید.

  اندروید باکس مدل HK1 MAX
  اندروید باکس مدل HK1 MAX

  این مدل دارای درگاه USB است که می توانید حافظه جانبی خود را به آن متصل کنید. علاوه بر آن دارای پورت HDMI نیز می باشد. دستگاه همچنین دارای تکنولوژی بلوتوث است همچنین با 4 گیگ رم و 64 گیگ هارد دارای سخت افزار پر قدرتی می باشد. وزن دستگاه 500 گرم و دارای بدنه پلاستیکی است. به همراه این باکس یک عدد کنترل و یک عدد آداپتور در اختیار شما قرار می گیرد.

  مشخصات اندروید باکس مدل HK1 MAX
  ابعاد120x100x10 میلی‌متر
  ابعاد اسپیکرندارد میلی‌متر
  ابعاد دستگاه اصلی5x95x95 میلی‌متر
  اقلام همراهکنترل
  تعداد رنگ صفحه نمایشیک رنگ
  توان خروجی10 وات
  جنس بدنهپلاستیک
  سایر امکاناتپردازنده Quad Core
  سایز صفحه نمایش2 اینچ
  صفحه نمایش
  صفحه نمایش لمسی
  ظرفیت حافظه داخلی64
  فرمت‌های تصویریVP9-10 Profile-2 up to [email protected]
  فرمت‌های زیرنویستمامی فرمت ها
  فرمت‌های صوتیMP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
  فرمت‌های عکسHD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
  مشخصات صفحه نمایشنشانگر عدد
  میکروفونبدون میکروفون
  نوع حافظهحافظه داخلی فلش
  وزن500 گرم
  وزن اسپیکرندارد گرم
  وزن دستگاه اصلی150 گرم

  خرید این محصول از فروشگاه دیجی کالا


  • اندروید باکس تسکو مدل TAB-100

  دومین مدل پیشنهادی اندروید باکس محصولی از برند «Tsco » است. برند تسکو یک برند معتبر است که در این زمینه فعالیت می کند. این دستگاه نیز مشابه دیگر باکس ها به راحتی از طریق Wi-Fi و یا کابل شبکه به اینترنت متصل می شود و تلویزیون شما را به یک دستگاه اندرویدی هوشمند تبدیل می کند. این دستگاه از جدیدترین نسخه سیستم عامل اندروید یعنی اندروید9 پشتیبانی می کند همچنین تمام درگاه های مورد نیاز مانند HDMI ،USB ،OPTICAL ،SD Card  و LAN را دارا می باشد.

   TAB-100 تسکو
  TAB-100 تسکو

  با استفاده از این پورت ها می توانید تمام اطلاعات صوتی و تصویری، بازی ها، اپلیکیشن ها و … را به باکس خود منتقل کنید. حافظه داخلی دستگاه 16 گیگ می باشد. این مدل را نیز می توانید با استفاده از پورت HDMI به تلویزیون متصل کنید.

  مشخصات تسکو مدل TAB-100
  ابعاد115 x 115 x 20 mm
  جنسپلاستیک
  درگاه HDMI
  سیستم عاملAndroid 0.9
  مدل پردازندهH6 Quadcore cortex-A53
  نوع حافظهحافظه داخلی فلش
  وزن45 g
  وزن دستگاه145 گرم

   

  خرید این محصول از فروشگاه دیجی کالا


  • اندروید باکس اچ 96 مدل مکس 3318 4/32

  اندروید باکس اچ 96 مدل مکس 3318 4/32 یک نمونه از جذاب ترین باکس های موجود در بازار است. این وسیله بسیار کاربردی تلویزیون شما را به راحتی به یک تلویزیون کاملا هوشمند تبدیل می کند. این وسیله از جدیدترین تکنولوژی های سخت افزاری ساخته شده است. حافظه ذخیره سازی 32 گیگ آن بسیار پرسرعت و از نسل جدید حافظه ها می باشد.

  اندروید باکس اچ 96 مدل مکس 3318 4/32
  اندروید باکس اچ 96 مدل مکس 3318 4/32

  همچنین حافظه سیستمی DDR3 آن 4 گیگ است. این محصول نیز از جدیدترین نسخه اندروید پشتیبانی می کند و دارای تمام پورت های جانبی مورد نیاز است. ویژگی منحصر به فرد این دستگاه کیفیت تصویر بسیار بالای آن است که از عمق رنگ 10 بیتی پشتیبانی می کند. با استفاده از محصول شگفت انگیز می توانید تلویزیون خود را به وسیله ای هوشمند تبدیل کنید و از امکانات گسترده گوشی های اندرویدی استفاده کنید.

  مشخصات اندروید باکس اچ 96 مدل مکس 3318 4/32

  ابعاد178*110*63 میلی‌متر
  ابعاد دستگاه اصلی100*100*18 میلی‌متر
  اقلام همراهکابل HDMI , ریموت کنترل ، آداپتور ، دفترچه راهنما
  بلوتوثندارد
  پورت AUXندارد
  سایر امکاناتH.265 HEVC [email protected]
  ظرفیت حافظه داخلی32گیگابایت
  فرمت‌های تصویریAvi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
  فرمت‌های زیرنویسSRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB
  فرمت‌های صوتیMP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
  فرمت‌های عکسHD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
  نوع حافظهحافظه داخلی فلش
  وزن دستگاه اصلی100 گرم

  خرید این محصول از فروشگاه دیجی کالا


  • اندروید باکس مدل EM95 max

  یکی از جدیدترین و با کیفیت ترین اندروید باکس های موجود در بازار مدل EM95 max  می باشد. این مدل از سیستم عامل 9 پشتیبانی می کند رم آن 2 گیگ و حافظه داخلی آن 16 گیگ می باشد. همچنین دارای تمام پورت های کاربردی از جمله SD-Card، USB،HDMI می باشد.

  اندروید باکس مدل EM95 max
  اندروید باکس مدل EM95 max

  پردازنده مدل EM95 بسیار قوی است و کیفیت تصاویر آن بسیار بالا و Full HD است. این وسیله تلویزیون شما را به وسیله هوشمند بسیار جذاب تبدیل می کند که به وسیله آن می توانید به اینترنت متصل شوید و اپلیکیشن های بازی و سرگرمی و تماشای فیلم را بر روی نصب کنید.

  مشخصات اندروید باکس مدل EM95 max

  ابعاد114x114x25 میلی‌متر
  ابعاد دستگاه اصلی114 × 114 × 25 میلی‌متر
  تعداد ساب‌ووفر
  جنس بدنهپلاستیک
  رادیو
  سایر امکاناتدارای پردازنده Amlogic S905X2 Quad‎-Core
  ظرفیت حافظه داخلی16 گیگا بایت
  میکروفونبدون میکروفون
  نوع حافظهحافظه داخلی فلش
  وزن205 گرم

  خرید این محصول از فروشگاه دیجی کالا


  • اندروید باکس اچ96 مدل مکس 4/32 – 3318 به همراه کیبورد هوشمند

  اندروید باکس اچ 96 یکی دیگر از مدل های پر فروش در بازار است. این مدل دارای ظاهری زیبا، وزن و ابعاد مناسب و یک کیبورد است. دارای پردازشگر مرکزی Rockchip 3318، پردازنده گرافیکی Penta Core Mali-450 است و از سیستم عامل اندروید 9 پشتیبانی می کند.یکی از ویژگی های جالب این مدل دارا بودن یک کیبورد کامل است که کار با آن را راحت می کند.

  اندروید باکس اچ96 مدل مکس 4/32 - 3318 به همراه کیبورد هوشمند
  اندروید باکس اچ96 مدل مکس 4/32 – 3318 به همراه کیبورد هوشمند

  کیبورد دارای یک تاچ پد می باشد که با وجود آن می توانید از تلویزیون دقیقا مشابه تلفن های هوشمند استفاده کنید. رم این مدل 4 گیگابایتی و DDR3 است و حافظه داخلی آن نیز 32 گیگ می باشد. برای اتصال به اینترنت هم می توانید به صورت بیسیم و هم با استفاده از کابل شبکه اقدام کنید. این مدل باکس برای نمایش تصاویر ویدیویی از فرمت HDR پشتیبانی می کند.

  مشخصات اندروید باکس اچ96 مدل مکس 4/32 – 3318

  ابعاد179x110x63 میلی‌متر
  ابعاد دستگاه اصلی18x100x100 میلی‌متر
  اقلام همراهکابل HDMI
  بلوتوثندارد
  تعداد ساب‌ووفرندارد
  جنس بدنهپلاستیک
  سایر امکاناتH.265 HEVC [email protected]
  ظرفیت حافظه داخلی32
  فرمت‌های تصویریAvi/Rm/Rmvb/Ts/Vob/Mkv/Mov/ISO/wmv/asf/flv/dat/mpg/mpeg
  فرمت‌های زیرنویسSRT/SMI/SUB/SSA/IDX+USB
  فرمت‌های صوتیMP3/WMA/AAC/WAV/OGG/AC3/DDP/TrueHD/DTS/DTS/HD/FLAC/APE
  فرمت‌های عکسHD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
  میکروفونبدون میکروفون
  نوع حافظهحافظه داخلی فلش
  وزن350 گرم
  وزن دستگاه اصلی100 گرم

  خرید این محصول از فروشگاه دیجی کالا


  • اندروید باکس مدل I98 S905X

  اندروید باکس مدل I98 S905X یکی دیگر از کالاهای بسیار کاربردی و جذاب برای هوشمند سازی تلویزیون خانگی شما است. این مدل باکس  اندرویدی بسیار سبک و خوش دست است. وزن آن 120 گرم است و ابعاد بسیار مناسبی دارد.

   

  این مدل هم دارای حافظه داخلی مناسب می باشد و هم قابلیت اتصال حافظه جانبی دارد. تمام پورت های ضروری از جمله USB، HDMI، AUX را دارا می باشد. سیستم عامل این مدل از اندروید 6 است و دارای حافظه رم یک گیگابایتی DDR3 و حافظه داخلی 8 گیگ می باشد.

  مشخصات اندروید باکس مدل I98 S905X

  ابعاد100x100x20 میلی‌متر
  ابعاد اسپیکرندارد میلی‌متر
  اقلام همراه– اندروید باکس
  بلوتوث
  توان خروجی10W وات
  سایر امکانات– پشتیبانی از رزولوشن 4K
  شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
  نوع حافظهحافظه داخلی فلش
  وزن360 گرم
  وزن دستگاه اصلی120 گرم

  خرید این محصول از فروشگاه دیجی کالا


  • اندروید باکس لندر مدل 384F

  اندروید باکس ها وسایل بسیار مفید و کاربردی برای تبدیل تلویزیون شما به یک وسیله کاملا هوشمند و اندرویدی هستند. باکس اندرویدی لندر مدل F384 یکی دیگر از بهترین نمونه های موجود در بازار است. این مدل بسیار سبک و کم و وزن و همچنین خوش دست است.

  اندروید باکس لندر مدل 384F
  اندروید باکس لندر مدل 384F

  لندر باکس از سیستم عامل اندروید 8.1 پشتیبانی می کند. دارای 2 گیگ رم و 16 گیگ حافظه داخلی است. همچنین دارای پورت USB و HDMI می باشد. اندروید باکس لندر دارای قیمت مناسبی است و با توجه به قیمت امکانات بسیار عالی در اختیار شما قرار می دهد.

  مشخصات
  ابعاد۲۰ × ۹۰ × ۹۰ میلی‌متر
  اقلام همراهریموت
  بلوتوث
  پشتیباتی از صدا با کیفیت بالا Hi-Fiپشتیبانی از کیفیت ۱۰۸۰ پیکسل
  پشتیبانی از PPPOE، DLNA، MiraCastدارای گواهی CE، FCC، RoHS
  پورت AUX
  رم ۲ گیگابایتیحافظه داخلی: ۱۶ گیگابایت
  سایر امکاناتپشتیبانی از حافظه، فلش و هارد
  ظرفیت ذخیره کانال۱۰۰۰ کانال
  لوازم جانبیکابل HDMI
  وزن۱۰۷.۵ کیلوگرم

  خرید این محصول از فروشگاه دیجی کالا


  • اندروید باکس مدل MXQ Pro

  یکی از نمونه های موجود در بازار با سخت افزاری بسیار قوی و کاربردی اندروید باکس مدل MXQ Pro است. این محصول به صورت بسیار زیبا و سبک طراحی شده است. پورت های ورودی در قسمت جلوی آن قرار گرفته اند. پردازنده این مدل بسیار قوی و چهار هسته ای است. سیستم عامل اندروید 5 سیستم عاملی است که این مدل پشتیبانی می کند. دارای 8 گیگ حافظه داخلی و پورت های HDMI و USB است.

  همچنین دارای کارت گرافیک کارت گرافیک 5 هسته ای ARM Mali-450 می باشد. نصب و استفاده از این دستگاه بسیار آسان است و به راحتی می توانید تلویزیون خود را به یک وسیله کاملا هوشمند تبدیل کنید. با این کار می توانید از اپلیکیشن های اندروید و بازی های مختلف بر روی تلویزیون خود استفاده کنید.

  باکس اندرویدی یک دستگاه چندرسانه ای هوشمند است که طیف گسترده ای از فیلم ها ، نمایش های تلویزیونی ، ورزش های زنده ، برنامه ها و بازی ها را ارائه می دهد. همچنین می تواند موسیقی را پخش کند و یک مرورگر وب را برای دسترسی به اینترنت ارائه می دهد.

  نمونه های مختلف اندروید باکس در بازار وجود دارد که هر کدام ویژگی ها و قابلیت های خاص خود را دارند. برخی از آن ها دارای لوازم جانبی مانند کیبوردها هستند که کار کردن با آن ها را راحت تر می کند. قبل از خرید هر نوع اندروید باکسی بهتر است به برند، سیستم عاملی که پشتیبانی می کند، کیفیت تصویر، سخت افزار، حافظه داخلی، پشتیبانی از حافظه خارجی، پورت های ورودی و … توجه داشته باشید تا بتوانید بهترین مدل موجود را متناسب با نیاز و بودجه خود خریداری کنید.

  مشخصات اندروید باکس مدل MXQ Pro
  اتصال به اینترنتRAM: 2GB ROM : 16GB GPU: Penta -Core [email protected] 600 MHz CPU: Amlogic S905w Quad core ARM Cortex-A53 and 64bit
  اقلام همراهریموت کنترل، آداپتور، کابل HDMI، دفترچه راهنما
  پورت خروجیHDMI – SPDIF – AV
  پورت ورودی4عدد پورت USB , مموری کارت و کابل LAN
  جنس بدنهپلاستیک فشرده و مقاوم
  حافظه داخلی16 گیگ
  سیستم عاملANDROID 7.1.2
  مدلMXQ PRO 2020
  وای فایامکان پخش تصاویر و فیلم ها بصورت 4K امکان اتصال به گوشی تلفن همراه از طریق MIRACAST و DLNA

  خرید این محصول از فروشگاه دیجی کالا


  در این مقاله از فارسیرو تعدادی از بهترین نمونه های باکس اندرویدی موجود در سایت دیجی کالا معرفی شد می توانید با بررسی و مقایسه از بین این نمونه ها بهترین مارک اندروید باکس را انتخاب کنید.

 • بهترین موس گیمینگ ارزان قیمت + جدید ترین ها

  به نقل از فارسیرو ; اگر اهل بازی‌های رایانه‌ای و گیمینگ باشید حتما می دانید که وجود یک موس گیمینگ خوب چقدر می تواند در روند بازی کمکتان کنه و بازی رو براتون آسان کند؛ اما امان از قیمت ها! اگر یک سری به مغازه‌ها یا سایت های فروش این چنین وسایل الکترونیکی زده باشید حتما با قیمت‌های سرسام آوری مواجه می شوید. ولی چاره چیست؟ باید از خیرش گذشت؟ البته که نه! ما در این مقاله قصد داریم تا به شما گیمینگ موس هایی رو معرفی کنیم که در عین کارایی و کیفیت بالا، قیمت معقول و به صرفه‌ای هم دارند. پس با ما همراه باشید.

  •  بهترین موس گیمینگ مدل Green GM402

  اولین پیشنهاد ما به شما این موس خوش دست و خوش قیمت است. این موس توسط کمپانی گرین به منظور گیمینگ طراحی شده و ظاهر زیبایی نیز دارد. این موس با 128 گرم وزن تقریبا جزو موس‌های خوش وزن دسته بندی می‌شود. علاوه بر این ها، حسگر اپتیکال آن 2400 دی پی آی به صورت پیش فرض دقت دارد که به وسیله ی دکمه‌ای مجزا می توان این میزان را بین 800، 1200، 1600 و 2400 تنظیم کرد.

   موس گیمینگ مدل Green GM402
  موس گیمینگ مدل Green GM402

  با ابعاد 125*68*40، به راحتی در دست جای میگیرد و قابلیت استفاده با هر دو دست را دارد. این موس به راحتی از طریق پورت یو اس بی به دستگاه شما متصل می‌شود و قابل استفاده است. نا گفته نماند که جنس این موس از پلاستیک ای بی اس است و برای جلوگیری از تعریق، در قسمت فوقانی آن روکشی پلاستیکی تعبیه شده است. اگر به دنبال یک موس در بازه ی قیمتی 130 تا 140 هزار تومان می‌گردید، هیچ موس دیگری با این دقت دی پی آی پیدا نخواهید کرد.

  قیمت تفریبی : از 250,000 تا 650,000 تومان

  مشخصات موس گیمینگ مدل Green GM402

  ابعاد40 * 68 * 125 میلیمتر
  تعداد کلیدها6 عدد
  دقت2400/1600/1200/800 DPI
  سازگار با سیستم‌عامل‌هایWindows8.1/8/7 and 10
  سایر قابلیت هاطراحی در دو رنگ تماماً مشکی و مشکی/زرشکی با روکش رابر(برای کاهش تعرق دست)
  طول کابل1.5 متر
  قابلیت کارکردن با هر دو دست
  محدوده دقت1600 تا 3200
  موسGreen GM402 Gaming
  نوع اتصالبا سیم
  نوع حسگراپتيکال
  نوع رابطUSB
  نوع لنزاپتیکال
  وزن128 گرم

  • بهترین موس گیمینگ مدل GREEN GM601

  پیشنهاد بعدی ما باز هم یک موس گیمینگ دیگر از کمپانی گرین است. این موس زیبا حتما می تواند دل شما را برباید. ” جی ام 601″ با ابعاد 38*72*127 میلی متر و 115 گرم وزن، یک موس به شدت کاربردی و خوش دست است. حسگر اپتیکال این محصول بین 800، 1200؛ 1600 و 2400 دی پی آی متغیر است که کاملا چیزی فراتر از امکانات موس هایی با این رنج قیمتی است.

  موس گیمینگ مدل GREEN GM601
  موس گیمینگ مدل GREEN GM601

  این موس با داشتن 7 کلید باعث می‌شود شما دسترسی‌های فراوانی در زیر انگشتان یک دستتان داشته باشید که شامل دو کلید بک وارد و فوروارد در سمت چپ بدنه می‌شود. با وجود کابل 1.5 متری که به راحتی از طریق پورت یو اس بی به دستگاه شما متصل می‌شود دیگر نگرانی‌ بابت بی سیم نبودن آن به وجود نمی آید. این موس بدون هیچ مشکلی می تواند با ویندوزهای 7، 8، 8.1 و 10 سازگار باشد. جنس آن از پلاستیک‌ای بی اس است و به جهت جلوگیری از سر خوردن در هنگام تعریق، طراحی بدنه ی آن بصورت متخلخل است. در بازه ی قیمتی نزدیک 200 هزار تومان، این موس می تواند نیاز‌های شما را بر طرف کند.

  مشخصات موس گیمینگ مدل GREEN GM601

  ابعاد125 × 88 × 40 میلی‌متر
  تعداد کلید7 عدد
  دقت ماوس2400/1600/1200/800 DPI
  سازگار با سیستم عامل‌هایWindows8.1/8/7 and 10
  طول کابل1.5 متر
  موسGreen GM-601 Optical Gaming
  نحوه اتصالبا سیم
  نوع رابطUSB
  نوع لنزاپتیکال
  وزن115 گرم

  • بهترین موس مخصوص بازی MX305G

  اگر بخواهیم در همین بازه ی قیمتی حول و حوش 200 هزار تومان، موس دیگری به شما پیشنهاد بدهیم، قطعا ” ام ایکس 30 فایو جی” پیشنهاد برتر ما خواهد بود. این موس خوشگل و خوش دست 110 گرم وزن دارد و به راحتی با هر دو دست قابل استفاده است. با ابعاد 5*7*14 میلیمتری خود، به راحتی توانسته 6 کلید با قابلیت ضربه پذیری بالا را روی خود جای بدهد.

  بیشتر بخوانید : اگر دانشجو هستید در این مقاله با بهترین لپ تاپ دانشجویی آشنا شوید

  دقت حسگر اپتیکال این موس 2400 دی پی آی است که کار کردن با آن را بسیار آسان می کند. علاوه بر جنس بدنه ی مقاوم آن، دارای یک کابل 1.3 متری کنفی و شیلد دار است که به این زودی‌ها خراب نخواهد شد و به سادگی از طریق درگاه یو اس بی، به دستگاه شما متصل می‌شود. از ویژگی‌های قابل توجه این گیمینگ موس می توان به اسکرول بزرگ و روان آن و همچنین کف استیل آن اشاره کرد که باعث می‌شود به راحتی روی پد موس حرکت کند.

  قیمت تقریبی از : از 200,000 تا 350,000 تومان

  مشخصات موس مخصوص بازی MX305G

  ابعاد140x70x50 میلی‌متر
  تعداد کلیدها6 عدد
  جنس رابطسیم کنفی بسیار محکم
  جنس کابلکنفی . شیلد دار
  دقت1200/1600/2400/3200 Dpi
  سازگار با سیستم‌عامل‌هایتمامی سیستم عامل ها
  سایر قابلیت‌هاال ای دی های چند رنگ و تپنده
  ضربه‌پذیری کلیدهابله
  کلید روشن و خاموش
  محدوده دقت1600 تا 3200
  نوع اتصالبا سیم
  نوع حسگراپتیکال
  نوع رابطپورت USB
  وزن140 گرم

  • موس گیمینگ مدل V2M‌ ای فورتک

  اگر بخواهیم قدری سر کیسه را شل ترکنیم می توانیم به سراغ ‌ای فورتک مدل ” وی 2 ام” برویم. این موس جذاب امکانات فوق العاده تری به نسبت قیمتش در اختیار شما قرار می دهد. این موس 8 دکمه ی کمپانی‌ای فورتک، ابعادی معادل با 125*64*39 میلیمتر دارد که کار کردن با این موس را شدیدا لذت بخش می کند. نکته ی چشمگیر و قابل توجه در مشخصات فنی این موس حسگر اپتیکال با عدد باور نکردنی 3200 دی پی آی آن است که امکان تغییر رزولوشن از 200 تا 3200 دی پی آی هم در آن تعبیه شده است.

  از دیگر ویژگی‌های جذاب این موس، می توان به کابل کنفی 180 سانتی متری آن اشاره کرد که این امکان را به شما می دهد تا بدون هیچ محدودیتی و تنها با اتصال آن از طریق پورت یو اس بی به دستگاهتان، هر کجا که راحت هستید لم داده و به کارهای خود رسیدگی کنید و خیالتان از بابت طولانی بودن عمر این کابل کنفی نیز راحت باشد. وجود سه چراغ ال‌ای دی در رنگ‌های قرمز و سبز و زرد به زیبایی‌های این موس خوش قیمت می افزاید. شما می توانید با مبلغی حدود 300 تا 350 هزار تومان صاحب این موس با کیفیت شوید.

  موس گیمینگ مدل V2M‌ ای فورتک
  موس گیمینگ مدل V2M‌ ای فورتک

  اگر می خواهید با هزینه ی چند صد هزار تومانی، امکاناتی چند میلیون تومانی زیر انگشتان خود داشته باشید به هیچ وجه از این موس غافل نشوید. این موس به شدت جذاب و با طراحی زیبا و ابعاد 34*74*128 میلی متر، 19 دکمه روی خود جای داده است و برای خودش یک پا کیبورد است!  نکته ی حیرت آور در مورد کلیدهای این موس این است که توانایی تحمل بیش از 1000000 کلیک را دارا است! به نسبت سخت افزار قوی و امکاناتی که در این موس وجود دارد، تنها 130 گرم وزن دارد که وزن کاملا معقولی به حساب می آید.

  از دیگر ویژگی‌های شگفت انگیز این موس این است که تمام کلیدهای این محصول فوق حرفه ای توسط نرم افزار همراه آن قابل برنامه نویسی می باشد و می توان کلید های مورد نیاز در هر بازی را به صورت جداگانه و بر اساس سلیقه ی خود برای آن ها تعریف کرد. ویژگی نفس گیر بعدی درباره ی میزان حساسیت این موس است؛ 12000 دی پی آی! که می توانید این میزان را توسط دو کلید دی پی آی تعبیه شده روی موس، از 500 تا 12000 تنظیم کنید. از میان 19 کلید موجود نیز، 12 کلید در قسمت کناری موس قرار دارد که برای استفاده می بایست برنامه ریزی شوند. از دیگر ویژگی‌های جالب این موس اسکرول آن می باشد که علاوه بر عملکرد پیش فرض خود، به طرفین هم حرکت می کند که به طور مثال با حرکت آن به چپ، یک کلید و با حرکت آن به راست کلیک دیگری فعال می‌شود.

  کمپانی ” هاویت “، این موس را به یک کابل بلند 180 سانتی متری مجهز کرده تا مشکلی برای کار با آن حتی از دور‌ترین نقاط منزل یا محل کارتان نداشته باشید. علاوه بر این، این کابل دارای روکش بافته شده است که از آن در برابر گره خوردگی و آسیب‌های فیزیکی مراقبت می کند. اگر شما هم به تهیه ی این موس فضایی علاقه مند شده اید، می توانید به سادگی آن را با چیزی حدود 750 هزار تومان خریداری کنید و مطمئن باشید که ارزشش را داشته است.

  مشخصات موس گیمینگ مدل V2M‌ ای فورتک

  ابعاد125×64×39 میلی‌متر
  برندای فورتک A4Tech
  جنس کابلدارد- کنفی
  دقت3200 DPI
  رنگمشکی
  سازندهای فور تک :: A4TECH
  کلید Back و Forward
  محدوده دقت1600 تا3200
  نوع حسگراپتیکال
  نوع رابطپورت USB

   

 • بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب کدام است؟

  بی تردید یکی از پر آوازه ترین شرکت ها جهان در عرصه تکنولوژی و تولید وسایل و لوازم الکترونیک شرکت بزرگ و خوشه ای سامسونگ است. شرکت کره ای سامسونگ که در حال حاضر دفتر مرکزی آن در سئول قرار دارد یکی از غول های صنعت تولید لوازم الکترونیک از جمله گوشی تلفن همراه و انواع لوازم خانگی است. با توجه به تنوع تولیدات این شرکت چه در لوازم خانگی و چه در گوشی تلفن همراه شما می توانید متناسب سلیقه خود اقدام به خرید بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب کنید.

  شاید برایتان جالب باشد تا بدانید شرکت سامسونگ در ابتدا کار خود را با تجارت مواد غذایی شروع کرده و پس از گذشت حدود 31 سال و کسب تجربه در سایر صنایع و تجارت شرکت سامسونگ الکترونیک را به صورت زیر شاخه ای از شرکت اصلی تاسیس نموده و کار خود را در این حوزه آغاز کرد. شرکت سامسونگ در ابتدا با تولید انواع لوازم خانگی الکترونیکی و قطعات مختلف الکترونیکی کار خود را شروع کرده و نام خود را به عنوان یکی از تولید کنندگان در این حوزه بر سر زبان ها انداخت.

  از انواع لوازم خانگی و قطعات الکترونیک تولید شده توسط این شرکت می توان به تولید پنل های LCD و LED، تولید انواع تلویزیون، تولید انواع یخچال، تولید انواع ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی و تولید انواع گوشی های تلفن ثابت اشاره کرد. با توجه به سطح کیفیت تولیدات این برند، اعتماد مصرف کنندگان در سراسر جهان به نام این برند جلب شده و هم اکنون نیز سامسونگ یکی از بهترین شرکت های تولید کننده این لوازم در تمام دنیا شناخته می شود و حتی بخشی از سهام این شرکت در بزرگترین بازار بورس جهان یعنی در بازار بورس نیویورک معامله می‌شود.

  پس از تجربه موفق این شرکت در تولید انواع لوازم خانگی بار دیگر جهت گسترش تولیدات الکترونیک شرکت، سامسونگ وارد بازار جدید گوشی های تلفن همراه شد. در زمان آغاز به کار این شرکت در حوزه تولید گوشی های موبایل موتورولا حدود 50 درصد سهم بازار کره را در دست داشت و سامسونگ تنها با ده درصد سهم بازار شروع کار می‌کند. در ابتدا تجربه های ناموفق در تولید گوشی تلفن همراه برای سامسونگ پیش آمد که بارها این شرکت را تا مرز خارج شدن از این حوزه پیشبرد تا پس از آن که در یک حرکت انقلابی سامسونگ شروع به تولید طیف متنوعی از گوشی های همراه کرده و به سرعت پله های ترقی در این حوزه را مانند سایر حوزه های فعالیت خود پشت سر گذاشت.

  در ادامه به معرفی تعدادی از گوشی های تولید شده توسط خط تولید شرکت کره ای سامسونگ می‌پردازیم که می‌توانیم به آنها عنوان بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب را نسبت دهیم.

  بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب

  گوشی تلفن همراه مدل Keystone 2

  برای معرفی انواع گوشی های تولیدی برند سامسونگ که بتوان آنها را در گروهی موسوم به بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب جای داد، اول از همه باید به سراغ گوشی Keystone 2 برویم. با وجود این که امروزه بازار گوشی های هوشمند و مدرن بسیار داغ است اما هنوز هم کسانی هستند که استفاده از انواع گوشی های تلفن همراه کلاسیک را به مدل های جدید آن ترجیح می‌دهند و علت این امر آن است که این افراد کارایی اصلی تلفن همراه را قابلیت برقراری تماس و ارسال پیامک می‌دانند. با این حساب شرکت های تولید کننده تلفن همراه از جمله شرکت سامسونگ هنوز هم خط تولید این مدل از گوشی ها را فعال نگه داشته است و به تولید این سبک از گوشی ها ادامه می‌دهد.

  Keystone 2 یکی از انواع بهترین گوشی سامسونگ است که با داشتن صفحه کلید فیزیکی و و صفحه نمایشگر رنگی همراه با یک باتری با ظرفیت 800 میلی آمپر که برای این مدل گوشی ها ظرفیت استانداردی محسوب می‌شود دارای قیمت بسیار مناسب برای افرادی است که همچنان طرفدار مدل گوشی های کلاسیک هستند. بدنه ی این گوشی از جنس پلاستیک کربن است و با توجه به ابعاد آن که حدود 13.5*45*108 میلی متر است به راحتی می توانید با یک دست با آن کار کنید و آن را در جیب خود قرار دهید. این گوشی با توجه به این که بخش بیشتر قاب جلو آن را صفحه کلید فیزیکی اش اشغال کرد برای افرادی که انگشتان بزرگی دارند بسیار مناسب است. این گوشی قابلیت استفاده همزمان دو سیمکارت را به کاربر می‌دهد.

  خرید از دیجی کالا

  مشخصات

  ابعاد108x45x13.5 میلی‌متر
  توضیحات سیم کارتسایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
  وزن5.4 گرم
  قابلیت های ویژهکلاسیک,دارای صفحه کلید,مناسب سالمندان
  تعداد سیم کارتتک سیم کارت
  پردازنده‌ی مرکزیندارد
  مقدار RAMندارد
  پشتیبانی از کارت حافظه جانبیندارد
  صفحه نمایش رنگیبله
  صفحه نمایش لمسیخیر
  فناوریTFT
  بازه‌ی اندازه صفحه نمایشتا 2.0 اینچ
  اندازه15 اینچ
  شبکه های ارتباطی2G
  شبکه 2GGSM900 / 1800
  رادیوFM radio
  درگاه ارتباطیSA02
  دوربینخیر
  دوربین سلفیندارد
  خروجی صداSA02
  سیستم عاملفاقد سیستم‌عامل
  پشتیبانی از زبان فارسیبله
  منوی فارسیدارد
  باتری قابل تعویضبله
  مشخصات باتریلیتیوم یونی با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
  سایر قابلیت‌هادارای چراغ قوه
  اقلام همراه گوشیدفترچه‌ راهنما,شارژر,هندزفری
  برندسامسونگ
  رنگمشکی

  گوشی تلفن همراه مدل Galaxy J2

  یکی دیگر از گزینه های خوبی که می توان با عنوان بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب داشت گوشی تلفن همراه سامسونگ مدل Galaxy J2 است. این گوشی با طراحی ظاهری ساده و معمولی و قابل پیشبینی خود و همینطور سایر ویژگی های آن از جمله صفحه نمایشگر پنج اینچی با تراکم 220 پیکسل، باتری 2600 میلی آمپری و… یکی از انواع گوشی هایی است که، اگر قصد اصلی شما از خرید گوشی تلفن همراه برطرف کردن نیاز های روزانه مانند سر زدن به شبکه های اجتماعی و یا انجام بازی های سبک است، به خوبی می‌تواند پاسخگوی نیازهای روزانتان باشد. این گوشی با بدنه پلاستیکی، رم 1 گیگابایت و حافظه داخلی ۸ گیگابایتی که با استفاده از کارت حافظه میکرو اس دی می تواند تا ۲۵۶ گیگابایت نیز افزایش یابد، انتخاب مقرون به صرفه و خوبی برای افرادی است که علاقه ای به داشتن گوشی های گران قیمت ندارند. دوربین اصلی این گوشی 8 مگاپیکسل و دوربین سلفی آن 5 مگاپیکسل است و  به صورت همزمان قابلیت استفاده دو سیمکارت را به کاربر می‌دهد.

  گوشی تلفن همراه مدل Galaxy J2
  گوشی تلفن همراه مدل Galaxy J2

   

  خرید این محصول

  SAMSUNG GALAXY J2 CORE

  عرضه

  معرفی2018، اوت
  وضعیتموجود. عرضه شده در اوت 2018

  نمایشگر

  نوعلمسی خازنی، 16 میلیون رنگ
  ابعاد5.0 اینچ (~66.7% نسبت نمایشگر به بدنه)
  رزولوشن540 در 960 پیکسل، نسبت تصویر 16 به 9 (~220 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
  محافظکورنینگ گوریلا گلس (نسخه‌ی نامشخص)

  بدنه

  ابعاد143.4 در 72.1 در 8.9 میلی‌متر
  وزن154 گرم
  سیم‌کارتدو سیم‌کارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال)

  پلتفرم

  سیستم‌عامل در زمان عرضهاندروید 8.1 اوریو (نسخه Go)
  تراشهExynos 7570 Quad
  پردازنده مرکزیچهار هسته‌ای 1.4 گیگاهرتز Cortex-A53
  پردازنده گرافیکیMali-T720

  حافظه

  درگاه حافظهمیکرو اس‌دی، تا 256 گیگابایت
  حافظه داخلی8 گیگابایت، 1 گیگابایت رم

  دوربین

  اصلی8 مگاپیکسل، AF، f/2.2
  قابلیت‌هافلش LED، پانوراما، HDR
  فیلم‌برداری[email protected]
  سلفی5 مگاپیکسل، f/2.2

  صدا

  جک ۳.۵ میلی‌متریبله

  باتری

  باتریباتری قابل تعویض از نوع لیتیوم یونی با ظرفیت 2600 میلی آمپر ساعت

  قابلیت‌ها

  حسگرهاشتاب‌سنج، سنسور مجاورت
  – پخش‌کننده‌ی MP4/H.264
  – پخش‌کننده‌ی MP3/WAV/eAAC+/FLAC
  – ویراستار عکس و فیلم
  – نمایش‌دهنده‌ی اسناد

  شبکه

  فناوریGSM / HSPA / LTE

  اتصالات

  شبکه بی‌سیمWi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هات‌اسپات
  بلوتوث4.2، A2DP
  GPSبله، با A-GPS، GLONASS، BDS
  رادیورادیو اف‌ام
  USBmicroUSB 2.0، OTG

  متفرقه

  رنگ‌هامشکی، طلایی، آبی

  گوشی تلفن همراه مدل 10 Galaxy A

  اگر به دنبال خرید بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب هستید بررسی گوشی تلفن همراه سامسونگ 10 Galaxy A را فراموش نکنید. همان طور که قبل از اشاره شد شرکت سامسونگ یکی از غول های تولید گوشی همراه است و یکی از اصلی ترین دلایلی که موجب محبوبیت این برند در بین کاربر شده تولید گوشی های میان رده با طراحی مدرن و قیمت های مناسب است. بدین ترتیب برای قشر عظیمی از افراد که توانایی خرید گوشی تلفن همراه با قیمت های بسیار بالا را ندارد انتخاب های مناسب و خوبی را ارائه می‌کند.

  یکی از بهترین و مدرن ترین مدل های ارائه شده توسط این شرکت که با توجه به ویژگی هایی که در ادامه به آنها می‌پردازیم، گوشی تلفن همراه سامسونگ مدل 10 Galaxy A است که به راحتی می توانیم آن را جز گروه گوشی های میان رده با طراحی مدرن و قیمت منطقی قرار دهیم. گوشی تلفن همراه سامسونگ مدل 10 Galaxy A با داشتن قاب پشتی از جنس پلاستیک مرغوب و قاب جلویی از جنس شیشه دارای زیبایی و ظرافت در طراحی است. همچنین دوربین اصلی 13 مگاپیکسل آن توسط یک حسگر عمق 2 مگاپیکسل و فلاش LED تقویت شده و در شرایطی که نور محیط خوب باشد، کیفیت قابل قبولی را در عکاسی ارائه می کند.

  دوربین سلفی این گوشی 5 مگا پیکسل است که با توجه به قدرت لنز به کار رفته در آن کارکرد قابل قبولی دارد. در یک مقایسه کلی دوربین های این گوشی با سایر گوشی های هم رده خود، می توانیم بگوییم که سامسونگ تلاش خود را برای ارائه کیفیت خوب با قیمت کم کرده است. از دیگر ویژگی های این گوشی که آن را جز یکی از بهترین گوشی های سامسونگ با قیمت مناسب قرار می دهد باتری 3000 میلی آمپری آن است که به وسیله میکرو یو اس بی شارژ می‌شود. صفحه نمایشگر 5.7 اینچی آن با تراکم 301 پیکسلی وضوح خوبی به نمایشگر این گوشی بخشیده است.

  شاید گوشی 10 Galaxy A در مقایسه با گوشی های رده بالا و گران قیمت سامسونگ کم بیاورد ولی دوربین هم رده های خوب از کیفیت قابل قبولی برخوردار است. این گوشی دارای حافظه داخلی 16 گیگابایت است که اگر جز آن دسته از کاربرانی هستید که این مقدار از حافظه برای نگهداری اطلاعات شما کم است می توانید با اضافه کردن کارت حافظه این مشکل گوشی 10 Galaxy A را حل کنید. این گوشی قابلیت استفاده همزمان دو سیمکارت را برای کاربر فراهم کرده است.

  Galaxy a10
  Galaxy a10

   

  خرید این محصول

  مشخصات فنی تلفن همراه مدل 10 Galaxy A

  مشخصات کلی و کلیدی
  نوع و مشخصات پردازنده اصلی – CPUExynos 7884 – هشت هسته ای 1.6 گیگاهرتز
  تعداد هسته پردازشگرهشت هسته
  پردازنده گرافیکی – GPUMali-G71 MP2
  تعداد سیم‌کارتدو / نانو سیم کارت / همزمان فعال
  کیفیت دوربین13 مگاپیکسل
  سیستم عاملAndroid OS, v9.0 – Pie – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند.
  ابعاد / وزن6.13 × 2.98 × 0.31 میلی متر / 168 گرم
  ساختار بدنهجلو شیشه‌ای و بدنه آلومینیومی
  تاریخ معرفیبهمن ماه 97
  مشخصات صفحه نمایش
  نوع صفحه نمایشIPS LCD | لمسی خازنی
  سایز صفحه نمایش6.2 اینچ
  تعداد رنگ / رزولوشن16 میلیون رنگ، 1520×720 پیکسل
  مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزماندارد
  درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه81.6 درصد
  استاندارد صفحه نمایش19:9
  تراکم پیکسل271 ppi
  حافظه
  حافظه داخلی32 گيگابايت
  حافظه RAM2 گیگابایت
  امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظهدارد / MicroSD تا 512 گیگابایت
  دوربین
  کیفیت دوربین13 مگاپیکسل
  قابلیت فیلم‌برداری / کیفیت فیلم‌برداریدارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه
  دوربین جلودارد / 5 مگاپیکسل و f/2.0
  پروژکتور (فلاش)دارد – LED
  مشخصات سخت‌افزاری دوربیندارای دریچه‌ی دیافراگم f/1.9 | مجهز به فناوری فوکوس از نوع AF
  سایر ویژگی‌های مهم دوربینقابلیت عکاسی HDR | قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) | قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکس‌ها و فیلم‌ها (Geo-Tagging)
  اتصالات و شبکه‌ها
  شبکه‌های مخابراتی قابل پشتیبانیGSM / HSPA / LTE / LTE Cat4 150/50 Mbps
  حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه
  پورت USB / ورژن و نوعدارد / MicroUSB ورژن 2.0
  امکان شارژ از طریق USBدارد
  فیش 3.5 میلیمتری صدادارد
  شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژندارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct
  امکان Wi-Fi Hotspotدارد
  موقعیت‌نما GPS / ویژگی‌هادارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و BDS
  نرم‌افزارها و سرگرمی‌های پیش‌فرض
  مرورگر وب / نوعدارد / HTML5
  پشتیبانی از Javaندارد
  پخش موسیقی / فرمت‌های قابل پخشدارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمت‌ها جهت پخش نیاز به نصب نرم‌افزار مخصوص به خود را داشته باشند
  ضبط صدا / فرمت ضبط کردندارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمت‌ها جهت پخش نیاز به نصب نرم‌افزار مخصوص به خود را داشته باشند
  پخش ویدئو / فرمت‌های قابل پخشدارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمت‌ها جهت پخش نیاز به نصب نرم‌افزار مخصوص به خود را داشته باشند
  ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردندارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمت‌ها جهت پخش نیاز به نصب نرم‌افزار مخصوص به خود را داشته باشند
  نمایش عکس / فرمت‌های قابل پخشدارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمت‌ها جهت پخش نیاز به نصب نرم‌افزار مخصوص به خود را داشته باشند
  فرمت عکس‌های دوربینJPG
  سایر قابلیت‌ها
  سنسورهاشتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)
  رادیودارد
  سایر مشخصات مهمقابلیت حذف صدا‌های مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic
  مشخصات باتری و مدت زمان کارکرد
  نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربرلیتیوم یونی / خیر
  ظرفیت باتری3400 میلی‌آمپر ساعت

  گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A10s

  یکی دیگر از پیشنهاد های جالبی که می تواند جز بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب باشد Galaxy A10s است. این گوشی از جنبه های زیادی شبیه به مدل قبلی ای است که معرفی کردیم اما سعی شده با اضافه کردن و ارتقا دادن برخی از امکانات آن هم قابلیت های آن را افزایش دهند و هم همچنان قیمت را برای به تناسب گوشی های میان رده پایین و مناسب نگه دارند. یکی از وجه های تمایز گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A10s با مدل قبلی که معرفی شده در افزایش ظرفیت باتری آن است.

  این گوشی دارای باتری 4000 میلی آمپر است اما جنس بدنه Galaxy A10 برای حفظ شده و قاب پشت از جنس پلاستیک و قاب جلو آن از جنس شیشه است. یکی از المان های اضافه شده به این مدل دور قاب آلومینیومی آن که باعث ایجاد احساس خوشایندی در هنگام به دست گرفتن این گوشی در کاربر می شود. دوربین گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A10s نیز به نسبت مدل پایه خود ارتقا یافته و این گوشی دارای دوربین اصلی 13 مگاپیکسلی با تقویت کننده 2 مگاپیکسلی و فلش LED است و دوربین سلفی آن نیز به 8 مگاپیکسل ارتقا پیدا کرده است.

  صفحه نمایشگر نیر در این مدل گوشی بزرگتر شده و به 6.2 اینچ و رزولوشن HD تغییر پیدا کرده است و با تراکم 271 پیکسل در هر اینچ کیفیت خوبی از تصویر را برای کاربر فراهم میکند. ظرفیت حافظه داخلی این مدل گوشی که یکی از بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب است به 32 گیگابایت افزایش یافته و قابلیت اضافه کردن کارت حافظه نیز برای آن حفظ شده و همچنین رم این مدل گوشی 2 گیگابایت قرار داده شده است.

  یکی از قابلیت های جدید اضافه شده در این مدل که در مدل های قبلی خبری از آن ها نبود سنسور شناسایی اثر انگشت در قاب پشتی است که آن را از سایر مدل های پایین تر خود متمایز میکند. گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A10s مانند مدل پایه خود قابلیت پشتیبانی همزمان از دو سیمکارت را دارا است. این مدل گوشی در سه رنگ قرمز، مشکی و آبی تولید می‌شود. باید به یاد داشته باشیم که اگر چه این مدل گوشی با توجه به قیمت مناسب خود امکانات خوبی ارائه می کند ولی هنوز هم برای انجام بازی های سنگین و یا استفاده از برنامه سنگین نمی تواند عملکرد خوبی از خود نشان دهد.

  خرید این محصول

   

  مشخصات فنی گلکسی A10s سامسونگ

  عرضه

  معرفی2019، اوت
  وضعیتموجود. عرضه‌شده در سپتامبر 2019

  نمایشگر

  نوعIPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ
  ابعاد6.2 اینچ (~80.7% نسبت نمایشگر به بدنه)
  رزولوشن720 در 1520 پیکسل، 19:9 (~271 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)

  بدنه

  ابعاد156.9 در 75.8 در 7.8 میلی‌متر
  وزن168 گرم
  ساختجلوی شیشه‌ای، بدنه‌ی پلاستیکی
  سیم‌کارتتک سیم‌کارته (نانو-سیم) یا دو سیم‌کارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال)

  پلتفرم

  سیستم‌عامل در زمان عرضهاندروید 9.0 (پای)
  تراشهMediatek MT6762 Helio P22 (دوازده نانومتری)
  پردازنده مرکزی8 هسته‌ای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53
  پردازنده گرافیکیPowerVR GE8320

  حافظه

  درگاه حافظهمیکرو اس‌دی، تا 512 گیگابایت (درگاه اختصاصی)
  حافظه داخلی32 گیگابایت، 2 یا 3 گیگابایت رم

  دوربین

  اصلی13 مگاپیکسل (لنز واید 28 میلی‌متری، فوکوس خودکار، f/1.8)
  2 مگاپیکسل (f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر)
  قابلیت‌هافلش LED، پانوراما، HDR
  فیلم‌برداری[email protected]
  سلفی8 مگاپیکسل (f/2.0)
  فیلم‌برداری سلفی[email protected]

  صدا

  جک ۳.۵ میلی‌متریبله
  لغو کننده‌ی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی

  باتری

  باتریباتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت

  قابلیت‌ها

  حسگرهاحسگر اثر انگشت (پشت گوشی)، شتاب‌سنج، سنسور مجاورت

  شبکه

  فناوریGSM / HSPA / LTE

  اتصالات

  شبکه بی‌سیمWi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هات‌اسپات
  بلوتوث5.0، A2DP، LE
  GPSبله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO
  رادیورادیو اف‌ام
  USBmicroUSB 2.0

  متفرقه

  رنگ‌هاآبی، سبز، قرمز، مشکی

  گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A20s

  گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A20s یکی دیگر از گزینه های خوب جز دسته بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب است. شاید در ابتدا با دیدن قیمت بالاتر این گوشی و مقایسه آن با قیمت سایر مدل های معرفی شده با خود فکر کنید که شاید این مدل خیلی هم جز دسته گوشی های قیمت مناسب نباشد. اما اگر کمی بیشتر در امکانات ارائه شده در این مدل توسط شرکت سامسونگ دقت کنید و قیمت آن را با توجه به امکانات ارائه شده در بسنجید خواهید دید که در مقایسه با ویژگی های این مدل قیمت آن بسیار مناسب و منطقی به نظر می‌رسد.

  اول از همه بیاید دوربین های این گوشی را بررسی کنیم. یکی از مهمترین عوامل انتخاب گوشی های هوشمند توسط کاربران قابلیت دوربین ها و کیفیت عکس هایی است که میتوان با آن گوشی ثبت کرد. در تمامی گوشی های میان رده اولین عضو از گوشی تلفن همراه که قربانی قیمت کم گوشی میشود دوربین ها و سطح کیفیت عکاسی است. در این مدل گوشی که یکی از به صرفه ترین و بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب است سعی شده تا با حفظ ویژگی مقرون به صرفه بودن تا جای ممکن کیفیت دوربین های آن حفظ شود تا کاربر علاوه بر صرفه اقتصادی از داشتن یک گوشی مدرن با طراحی زیبا و کیفیت عکاسی خوب نهایت لذت را ببرد.

  دوربین اصلی گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A20s یک سنسور 13 مگاپیکسلی از نوع عریض است که کارایی آن با یک حسگر 8 مگاپیکسلی فوق عریض و یک حسگر عمق و یک فلش LED تقویت شده است تا بهترین کیفیت را با توجه به سایر سخت افزار های موجود در این گوشی به کاربر خود ارائه کند. باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری با قابلیت پشتیبانی از شارژر سریع 15 واتی از دیگر ویژگی های قابل توجه موجود در این گوشی است.

  صفحه نمایشگر به کار رفته در این گوشی یک صفحه نمایشگر 6.5 اینچی است که با رزولوشن +HD، 264 پیکسل در هر اینچ را نمایش می‌دهد. جنس قالب پشتی آن از پلاستیک و قاب جلویی ان از جنس شیشه است و حسگر اثر انگشت نیز در قاب پشت این گوشی جای گرفته است. رم به کار رفته در این گوشی ظرفیت 3 گیگابایت را دارا است و حافظه داخلی آن 32 گیگابایت است که با اضافه کردن حافظه جانبی قابلیت افزایش تا یک ترابایت را دارد که این قابلیت هرگونه مشکل در ذخیره اطلاعات را حل خواهد کرد.

  این گوشی در چهار رنگ مشکی، قرمز، آبی و سبز ساخته شده و به بازار عرضه شده است. سامسونگ با فرستادن این گوشی در بازار رقابتی گوشی های هوشمند میان رده، حرفی برای گفتن در بین تولیدکنندگان انواع گوشی های میان رده دارد.

  خرید این محصول

  مشخصات فنی گلکسی A20s سامسونگ

  عرضه

  معرفی2019، سپتامبر 24
  وضعیتموجود. عرضه شده در 5 اکتبر 2019

  نمایشگر

  نوعIPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ
  ابعاد6.5 اینچ (~81.9% نسبت نمایشگر به بدنه)
  رزولوشن720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~264 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)

  بدنه

  ابعاد163.3 در 77.5 در 8 میلی‌متر
  وزن183 گرم
  ساختفریم پلاستیکی، پشت پلاستیکی، جلوی شیشه‌ای
  سیم‌کارتتک سیم‌کارته (نانو-سیم) یا دو سیم‌کارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by))

  پلتفرم

  سیستم‌عامل در زمان عرضه– اندروید 9.0 (پای)، قابل ارتقاء به اندروید 10
  – 1 UI 2.0
  تراشهQualcomm SDM450 Snapdragon 450 (چهارده نانومتری)
  پردازنده مرکزی8 هسته‌ای 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53
  پردازنده گرافیکیAdreno 506

  حافظه

  درگاه حافظهmicroSDXC (درگاه اختصاصی)
  حافظه داخلی32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم
  نوع حافظهeMMC 5.1

  دوربین

  اصلی13 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لنز واید 27 میلی‌متری، f/1.8)
  8 مگاپیکسل (لنز فوق‌عریض 13 میلی‌متری، 1/4.0 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2)
  5 مگاپیکسل (سنسور تشخیص عمق تصویر، f/2.2)
  قابلیت‌هافلش LED، پانوراما، HDR
  فیلم‌برداری[email protected]
  سلفی8 مگاپیکسل (f/2.0)
  فیلم‌برداری سلفی[email protected]

  صدا

  جک ۳.۵ میلی‌متریبله

  باتری

  باتریباتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
  شارژرشارژ سریع 15 وات

  قابلیت‌ها

  حسگرهاحسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتاب‌سنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطب‌نما

  شبکه

  فناوریGSM / HSPA / LTE

  اتصالات

  شبکه بی‌سیمWi-Fi 802.11 b/g/n، Wi-Fi Direct، هات‌اسپات
  بلوتوث4.2، A2DP، LE
  GPSبله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS
  رادیورادیو اف‌ام
  USB2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل

  متفرقه

  رنگ‌هامشکی، آبی، قرمز، سبز
  حدود قیمت در زمان عرضهحدود 150 یورو

  گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A30s

  گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A30s به عنوان آخرین عضو از گروه بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب انتخاب شده است. زیرا مدل های بالاتر با توجه به سخت افزارها و نرم افزار های به کار رفته در ساخت آنها و همچنین قابلیت های که دارند از لیست قیمت مناسب ها خط می‌خورند و هزینه بیشتری برای خرید آنها نیاز است. در کل گوشی های سری A شباهت های زیادی به یکدیگر دارند و کلیت طراحی آن به یک شکل است و وجه تمایز بین آنها اضافه شدن سطح کیفیت قابلیت های آنها است به طوری که شاید از روی ظاهر نتوان تفاوتی بین آنها پیدا کرد ولی در باطن امر تفاوت هایی بیشتری دارند.

  گوشی تلفن همراه مدل Galaxy A30s نیز از قاعده مستثنا نیست و از نظر شکل ظاهری و جنس قاب های آن شباهت فراوانی با سایر مدل های گوشی های سری A دارد. در اینجا به ذکر به ویژگی های خاص این مدل می پردازیم و با توجه به آنچه که در پاراگراف های پیشین گفته شده مقایسه ای ذهنی برای مخاطب ایجاد میکند. این گوشی از نظر حافظه داخلی در دو نوع 32 گیگابایتی و 64 گیگابایتی روانه بازار شد که با استفاده از حافظه جانتی قابلیت افزایش تا یک ترابایت را پشتیبانی میکند. همچین در این مدل از سری A که جز بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب است حسگر اثر انگشت از قاب پشت به زیر صفحه نمایشگر انتقال پیدا کرده است.

  نقطه عطف در ساخت این مدل در دوربین این گوشی است که دوربین اصلی آن متشکل از یک سنسور عریض 25 مگاپیکسلی یک فلش LED، یک سنسور فوق عریض 8 مگاپیکسلی و یک حسگر عمق 5 مگا پیکسلی است. دوربین سلفی این گوشی نیز از یک سنسور 16 مگاپیکسلی ساخته شده است. صفحه نمایش به کار رفته در این گوشی یک صفحه نمایش 6.4 اینچی دارای 268 پیکسل در هر اینچ است.

  به طور کلی شرکت سامسونگ یکی از موفق ترین سازنده های گوشی های میان رده با قیمت های مناسب است و عنوان بهترین گوشی سامسونگ با قیمت مناسب را می‌توان به تعداد زیادی از مدل های ساخته شده توسط این شرکت، نسبت داد. در بازار ایران و بین کاربران ایرانی نیز گوشی های میان رده از محبوبیت بالایی برخوردار هستند.

  خرید این محصول

  مشخصات فنی گلکسی A30s سامسونگ

  SAMSUNG GALAXY A30S

  عرضه

  معرفی2019، اوت
  وضعیتموجود. عرضه‌شده در سپتامبر 2019

  نمایشگر

  نوعSuper AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ
  ابعاد6.4 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه)
  رزولوشن720 در 1560 پیکسل، 19.5:9 (~268 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی)
  محافظنامشخص

  بدنه

  ابعاد158.5 در 74.7 در 7.8 میلی‌متر
  وزن166 گرم
  سیم‌کارتتک سیم‌کارته (نانو-سیم) یا دو سیم‌کارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال)

  پلتفرم

  سیستم‌عامل در زمان عرضهاندروید 9.0 (پای)
  تراشهExynos 7904 (چهارده نانومتری)
  پردازنده مرکزی8 هسته‌ای (دو هسته‌ی 1.8 گیگاهرتز Cortex-A73 و شش هسته‌ی 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53)
  پردازنده گرافیکیMali-G71

  حافظه

  درگاه حافظهمیکرو اس‌دی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی)
  حافظه داخلی32 گیگابایت 3 گیگابایت رم، 64 گیگابایت 4 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 4 گیگابایت رم

  دوربین

  اصلی25 مگاپیکسل (فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.7)
  8 مگاپیکسل (لنز 13 میلی‌متری فوق‌عریض، f/2.2)
  5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر)
  قابلیت‌هافلش LED، پانوراما، HDR
  فیلم‌برداری[email protected]
  سلفی16 مگاپیکسل (f/2.0)
  فیلم‌برداری سلفی[email protected]

  صدا

  جک ۳.۵ میلی‌متریبله
  لغو کننده‌ی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی

  باتری

  باتریباتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت
  شارژرشارژ سریع 15 واتی

  قابلیت‌ها

  حسگرهاحسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتاب‌سنج، سنسور مجاورت، ژیروسکوپ، قطب‌نما

  شبکه

  فناوریGSM / HSPA / LTE

  اتصالات

  شبکه بی‌سیمWi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هات‌اسپات
  بلوتوث5.0، A2DP، LE
  GPSبله، با A-GPS، GLONASS، BDS
  NFCبله
  رادیورادیو اف‌ام
  USB2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل

  متفرقه

  رنگ‌هامشکی، سفید، سبز، بنفش
 • معرفی دوربین عکاسی Sony A6100

  در ابتدا درباره دوربین عکاسی Sony A6100 باید گفت که سونی اخیراً از دوربین عکاسی Sony A6100  بدون آینه APS-C در کنار پرچمدار a6600 خود رونمایی کرده است . این همان دوربینی است که برای عکاسان مبتدی و متوسط ​​سطح هدف قرار گرفته است اما تقریبا دارای مشخصات ، ویژگی ها و عملکرد مشابه با a6600 می باشد و آن دوربین با قیمت خیلی پایین تری ارائه می شود .

  دوربین عکاسی سونی A6100 ، مانند a6600 ، با همان سنسور 24 مگاپیکسلی APS-C و جدیدترین پردازنده تصویر BIONZ X سونی همراه است . عملکرد فوکوس خودکار ( AF ) تا حد زیادی بهبود یافته است زیرا سنسور دارای 425 نقطه AF تشخیص فاز با سرعت تمرکز 0.02 ثانیه است و این همان گونه ای است که سونی ادعا می کند . این دوربین دارای چندین ویژگی ویدئویی است و شامل ضبط فیلم UHD با کیفیت  4Kاست .

  دوربین عکاسی Sony A6100

  دوربین عکاسی Sony A6100 دارای ارتقاء های زیادی نسبت به a6000 قدیمی است . با این حال ، اگر با a6300 مقایسه شود ، پیشرفت هایی وجود دارد اما فاقد برخی از ویژگی های مهم است . حالا بیایید در مورد طراحی ، ویژگی ها و قابلیت های عکس گرفتن این دوربین سری آلفا بیشتر بدانیم .

  برای بررسی این دوربین عکاسی می توانید به سایت farsiro.com مراجعه فرمایید .

  طراحی دوربین عکاسی

  سونی a6100 از سبک و طراحی مشابه a6000 برخوردار است . کیفیت ساخت و طرح کنترل آن ها تقریباً یکسان است و دکمه ها نیز با روشی مشابه قرار داده شده اند . با این حال ، پیشرفت های قابل توجهی در صفحه لمسی صفحه نمایش آن برای عملکرد آسان AF لمسی ایجاد شده است .

  Sony A6100
  Sony A6100

  LCD دارای همان پنل سه اینچی با 921.600 نقطه وضوح است اما از نظر زاویه های کج سازگاری بیشتری را ارائه می دهد . اکنون می توان حدود 74 درجه به سمت پایین و 180 درجه کامل به سمت بالا آن را کج کرد . از طرف دیگر ، a6000 دارای شیب صعودی در حدود 90 درجه بود . هر دو دوربین از نظر منظره یاب الکترونیکی SVGA 1440K یکسان هستند و فاقد وضوح بالا OLED EVF که در مدل های گران قیمت تر استفاده می شود ، می باشند .

  دوربین عکاسی Sony A6100 را از پلاستیک محکم پلی کربنات محکم ساخته است در حالی که مدل های رده بالای آن مانند a6600 از ساخت و ساز آلیاژ منیزیم استفاده می کنند و در برابر هوا مقاوم هستند .

  در همین حال ، a6100 هیچگونه مقاومت در برابر آب و هوا را ارائه نمی دهد که باید در هنگام گرفتن دوربین در فضای باز این مورد را به خاطر بسپارید. اگر چه این دوربین به عنوان مدل های رده بالا با مصالح ساخته نشده است ، اما احساس می کند کاملاً با دوام و استوار در دست قرار گرفته است .

  شکل ، اندازه و وزن دوربین عکاسی Sony A6100 از نزدیک با شکل A6000 مطابقت دارد . از همان باتری قابل شارژ سری قدیمی تر W استفاده می کند . در مقابل ، a6600 به باتری سری بزرگتر Z مجهز شده است که ظرفیت آن افزایش یافته اما به یک دستگیره بزرگتر نیز نیاز دارد . باتری کوچک a6100 از ظاهری مناسب و جمع و جور برخوردار است و به راحتی در دست جای می گیرد .

  علاوه بر جک میکروفون خارجی جدید ، a6100 از درگاه میکرو HDMI ، چند رابط ، یک ترمینال USB چند میکرو و یک اسلات کارت UHS-I SD / MSDuo بهره می برد .

  a6100 مجهز به گزینه های اتصال Wi-Fi و NFC و همچنین بلوتوث 4.1 است . این دوربین عکاسی Sony A6100 از برنامه موبایل Imaging Edge سونی پشتیبانی می کند .

  استفاده از دوربین عکاسی Sony A6100

  سیستم فوکوس اتوماتیک سونی a6100 با پیشرفت های بسیاری همراه است . این سیستم سریع است و عملکرد ردیابی بهبود یافته با امتیاز AF بیشتری را دارد . در کل ، سیستم فوکوس اتوماتیک و ویژگی های آن تقریباً شبیه مدل های پیشرفته سونی مانند a6400 و a6600 جدید است .

  علاوه بر این ، این دوربین از فناوری ردیابی زمان واقعی نسل جدید و همچنین یک AF  در زمان واقعی برخوردار است . سونی می گوید فناوری جدید ردیابی از پیشرفته ترین مهارت های یادگیری ماشین و الگوریتم های مبتنی بر هوش مصنوعی برای بهبود تشخیص شی و عملکرد ردیابی استفاده می کند .

  سونی a6100 دارای سنسور 24 مگاپیکسلی APS-C CMOS است که دارای فیلتر نوری کم گذر است . بنابراین انتظار می رود کیفیت تصویر مشابه سایر دوربین های بدون آینه سونی 24MP APS-C باشد . این سنسور با یک پردازنده تصویر پیشرفته و جدید BIONZ X همراه شده است . بنابراین ، دوربین قادر به ارائه نتایجی عالی است .

  این دوربین محدوده محلی 32000 – 100 را نشان می دهد و ISO بالاتر از 51200 را در مقایسه با دامنه ISO بومی a6000 از 25600 – 100 ارائه می دهد . دوربین عکاسی Sony A6100 این ویژگی را نیز ارائه می دهد ، اما برای رسیدن به ISO 51،200 نیازی به استفاده از MFNR نیست .

  برخی از الگوریتم های به روز شده از دوربین های فول فریم سونی ، با توجه به خاصیت رنگ پوست ، برای بهبود تولید مثل رنگ ، مورد استفاده قرار گرفته اند .

  تصاویر هر دو در قالب های JPEG و RAW ضبط می شوند . کرکره مکانیکی این دوربین از 30 ثانیه تا یک چهارهزارم ثانیه را ارائه می دهد . یک حالت شاتر الکترونیکی جدید نیز در این دوربین تعبیه شده است که برای عکس برداری ساکت مناسب است .

  حداکثر سرعت شاتر به مقدار یک چهارهزارم ثانیه محدود می شود ، به این معنی که به گرفتن عکس مناسب در شرایط روشن یا آفتابی با لنز های سریع کمک نمی کند زیرا این امر از گرفتن تصاویر در معرض دید زیاد جلوگیری می کند .

  باتری لیتیوم یون قابل شارژ NP-FW50 ، که در مدل دوربین عکاسی Sony A6100 استفاده می شود ، در هنگام استفاده از EVF حدود 420 عکس با یک بار شارژ و 380 عکس را به شما می دهد . از نظر عمر باتری ، این دوربین دارای پیشرفت قابل ملاحظه ای نسبت به A6000 است .

  این دوربین از یک شارژر USB در داخل دوربین پشتیبانی می کند و با یک آداپتور AC / USB حمل می شود .

  دوربین عکاسی Sony A6100 چگونه نقد می شود ؟

  همان طور که گفته شد ، دوربین عکاسی Sony A6100 پیشرفت های زیادی در مورد a6000 دارد . سنسور و فوکوس خودکار آن به روز شده و دوربین از کیفیت تصویر بهتری برخوردار است . بسیاری از ویژگی های دیگر به دوربین عکاسی Sony A6100 اضافه شده است که قبلاً در A6000 مفقود شده بودند .

  نتیجه گیری درباره دوربین عکاسی Sony A6100

  دوربین عکاسی سونی A6100 یک دوربین بدون آینه می باشد که از یک سطح ورودی سخت برخوردار است. کیفیت تصویر در آن بهبود یافته است و دوربین از ویژگی های Real-Time Tracking و Eye AF بهره می برد .

  این دستگاه با قیمتی رقابتی در دسترس است و در صورت صرفه جویی در هزینه و دریافت لنز با کیفیت بالا ، می توانید به جای سرمایه گذاری بیشتر روی a6600 ، با خرید این دوربین عکاسی Sony A6100  بتوانید از عملکردی برابر برخوردار باشید .

  مشخصات فنی سونی a6100

  بدنه

  نوع بدنهبدون‌آینه

  سنسور

  تعداد پیکسل موثر24 مگاپیکسل
  حداکثر رزولوشن6000 در 4000
  نسبت تصویر1:1، 3:2، 16:9
  اندازه‌ی سنسورAPS-C
  نوع سنسورCMOS
  پردازندهBionz X

  مشخصات تصویر

  بازه‌‌ی حساسیت100-32000
  حداکثر حساسیت ارتقایافته51200
  لرزشگیر داخلی
  پسوند غیرفشردهRAW

  لنز و سیستم فوکوس

  فوکوس خودکار– تشخیص فاز
  – چندگانه
  – مرکزی
  – تک‌نقطه انتخابی
  – تعقیب سوژه
  – تکی
  – پیوسته
  – لمسی
  – تشخیص چهره
  – نمای زنده
  فوکوس دستی
  تعداد نقطه‌ی فوکوس425
  مانت اتصال لنزسونی E
  ضریب فاصله کانونی1.5 برابر

  نمایشگر و منظره‌یاب

  نوع صفحه‌نمایشTFT LCD
  تعداد نقاط صفحه‌نمایش921,600 نفطه
  اندازه‌ صفحه‌نمایش3 اینچ
  صفحه‌نمایش چرخانتیلت‌شونده
  صفحه‌نمایش لمسی
  نمای زنده
  نوع‌ منظره‌یابالکترونیکی
  پوشش منظره‌یاب100 درصد
  بزرگ‌نمایی منظره‌یاب1.07 برابر

  قابلیت‌های عکاسی

  حداقل سرعت شاتر30 ثانیه
  حداکثر سرعت شاتر1/4000 ثانیه
  فلاش داخلی
  برد فلاش داخلی6.00 متر
  درگاه اتصال فلاش خارجی
  حداکثر نرخ عکاسی پیاپی11.0 فریم بر ثانیه
  تایمر عکاسی خودکاربله
  حالات نورسنجی– چندگانه
  – مرکزی
  – نقطه‌ای
  جبران نوردهی±5 (در فواصل پله‌ای 1/3EV، 1/2EV )
  براکت نوردهی خودکار±5 (3، 5 فریم در فواصل پله‌ای 1/3EV، 1/2EV، 2/3EV، 1EV، 2EV )

  قابلیت‌های فیلمبرداری

  فرمت فیلمبرداریMPEG-4، XAVC S، H.264
  حالات فیلمبرداری2160 × 3840 (30 فریم بر ثانیه)
  میکروفن داخلیاستریو
  بلندگومونو
  ضبط تایم‌لپس

  فضای ذخیره‌سازی

  نوع حافظه جانبیSD/SDHC/SDXC + Memory Stick Pro Duo

  اتصالات

  USBUSB 2.0
  HDMI
  ورودی میکروفن
  خروجی هدفون
  کنترل از راه دور
  وای‌فای
  بلوتوث
  GPS
  NFC

  متفرقه

  زمان معرفی2019/08/28
  قیمت جهانی در زمان عرضه750 دلار – برای فقط دوربین
  850 دلار – برای دوربین به همراه لنز 50-16 میلی‌متر
  1100 دلار – برای دوربین به همراه لنزهای 50-16 میلی‌متری و 210-55 میلی‌متری

  مشخصات فیزیکی

  ابعاد120 در 67 در 59 میلی‌متر
  وزن (با احتساب باتری)396 گرم
  مقاوم در برابر شرایط محیطی
  نوع باتریباتری لیتیوم یون NP-FW50
  عمر باتری (تعداد عکس بر اساس استاندارد CIPA)420
دکمه بازگشت به بالا