تعبیر خوابدانستنی ها

تعبیر خواب سگ: 17 نشانه دیدن سگ در خواب از سیاه تا سفید

در این مطلب از فارسی رو با تعبیر خواب سگ همراه شما عزیزان هستیم. دیدن خواب سگ تعابیر متفاوتی دارد و با توجه به شرایطی که شما آن خواب را دیده­اید، و همچنین نوع خوابتان ممکن است تعبیر آن فرق کند. برای مثال وفاداری یا خیانت، دشمن داشتن، محافظت و بسیاری موارد دیگر می­توانند نشانه سگ در خواب و علت دیدن خواب سگ باشند.

در حقیقت تعبیرکنندگان خواب معروف هرکدام تعبیر دیدن سگ در خواب را به شکل خاصی بیان کرده­اند. از همین رو در این مطلب تصمیم داریم 17 مورد از رایج­ترین تعابیر دیدن سگ در خواب را بررسی کنیم؛ همراه ما باشید.

تعبیر دیدن سگ در خواب به طور کلی چیست؟

همانطور که در ابتدای مطلب هم اشاره کردیم، تعبیر خواب سگ با توجه به شرایط و نوع خوابی که دیده‌­اید فرق خواهد داشت. از همین رو برای فهمیدن اینکه دیدن سگ در خواب نشانه چیست، باید خواب خود را تحلیل کرده و طبق شرایطی که سگ در خوابتان وجود داشته آن را تعبیر کنید. برای مثال تعبیر خواب سگ سیاه با سگ سفید و یا تعبیر دیدن خواب سگ در حالتی که به شما حمله می­کند، با حالتی که شما به سگ حمله می‌­کنید متفاوت خواهد بود.

به طور کلی اکثر بزرگان تعبیر خواب، دشمن و خطر را نشانه خواب سگ می­دانند و توصیه می­کنند در صورتی که چنین خوابی دیدید، احتیاط بیشتری داشته و اطرافیان خود را با دقت بیشتری انتخاب کنید.

ابن سیرین و امام صادق از معروف­ترین افرادی هستند که تعبیر خواب­های آن­‌ها در اکثر مواقع کاملا درست بوده و خیلی از افراد به تعابیر خواب این دو بزرگوار اعتماد کامل دارند؛ از همین رو بهتر است با تعبیر دیدن خواب سگ از نظر آن­‌ها آشنا شوید.

همچنین بخوانید: کدام میوه برای سگ خوب است؟ آیا میوه برای سگ ضرر دارد؟

تعبیر خواب سگ دیدن

تعبیر خواب سگ از امام صادق (ع)

امام صادق 4 چیز را نشانه خواب سگ می­داند:

 1. دشمن
 2. وجود یک پادشاه طمعکار
 3. وجود دانشمند بد رفتار یا خادم بد عمل و بدذات
 4. افراد سخن چین

بیشتر بخوانید: 20 تعبیر خواب گوشواره طلا، نقره و بدل برای زن و مرد

تعبیر خواب سگ از ابن سیرین

ابن سیرین تعبیر خواب دیدن سگ را نشانه وجود دشمن می­داند. از نظر ابن سیرین، اگر ببینید که سگ به شما حمله کرده یا شما را گاز گرفته، به این معناست که از سمت دشمنان به شما گزندی وارد خواهد شد یا از نزدیکان خود خیانت می­بینید. اگر ببینید که سگ به شما حمله کرده و شما او را می­کشید، به این معناست که شما بر دشمنان خود پیروز خواهید شد.

همچنین اگر دیدید که سگ بر شما بانگ می­­کند، یعنی سخنان زشتی از دشمنان خود می‌شنوید. اگر سگ از شما فرار کرد، یعنی دشمنان توانایی آسیب رساندن به شما را ندارند.

تعبیر سگ در خواب نشانه دشمن دون فرومایه است، اما در صورتی که زن فرومایه سگی که در خواب می بینید مهربان بود و همچنین ماده بود اگر سگ سیاه بود نشانه دشمنی از عرب، و اگر سگ سفید باشد نشانه دشمنی از عجم است. اگر در خواب ببینید که یک شیر سگ را می خورد نشانه این است که ترس سختی در او به وجود می آید و با دشمن خصومت خواهد کرد. 

 • اگر در خواب ببینید که سگ بر شما تکیه کرده است یعنی به دشمن خود اعتماد می کنید و کار او را درست می کنید.دیدن سگی که لباس شما را در خواب گاز گرفته است نشانه این است که مسئله ناخوشایندی برای شما به وجود خواهد آمد. 
 • دیدن خواب اینکه یک سگ لباس شما را پاره کرده است نشان از این است که ضرر مالی ای بر شما وارد می شود. 
 • اگر در خواب دیدید که سگی به شما پارس می کند نشان از این است که دشمنت به تو ناسزا می گوید.
 • اگر در خواب ببینید که لباس شما با آب دهان سگ آلوده شده است نشان از این است که از دشمنی خسته شده اید.
 • اگر در خواب ببینید که گوشت سگ می خورید یعنی دشمن خود را به دشمن دیگر دفع می کنید. 
 • اگر خواب ببینید که سگی لباس شما را به دندان گرفته نشان از این است که مکروهی به شما می رسداگر مردی خواب ببیند که یک سگ ماده وارد خانه او شد نشان از این است که زنی فرومایه را خواهد گرفت. 
 • اگر در خواب ببینید که سگی از شما فرار می کند یعنی دشمن از شما برحذر شود. 
 • اگر خواب دیدید به سگی غذا دادید نشانه این است که روزی شما وسیع خواهد شد.
 • اگر خواب ببینید که سگ با شما نزدیکی کند نشانه این است که دشمن به شما طمع دارد. 
 • اگر خواب ببینید که سگ شما را گاز می گیرد نشان از این است که از دشمنتان به شما گزند می رسد.اگر در خواب دیدید که سگ لباس شما را درید نشانه این است که دچار ضرر مالی خواهید شد. 

تعبیر خواب سگ از نظر اسماعیل بن اشعث

تعابیر مختلفی از نظر اسماعیل بن اشعث وجود دارد که برخی از آن ها به شرح زیر است: 

 • اگر در خواب ببینید که سگی را شکار می کنید نشانه آن است که از دشمنی دعوی دانش كند و به خیر و منفعت دست یابد. اگر در خواب ببینید که گوشت شکار را می خورید، نشانه آن است که به میراث دست پیدا خواهید کرد. 
 • اگر خواب این را ببینید که سگ شکاری را از خوددور کردید نشانه آن است که از دشمنی با منفعت جدا خواهید شد. 
 • اگر خواب سگ شکاری ببینید نشانه دشمن آشکار است. 

تعبیر خواب سگ از نظر منوچهر مطیعی تهرانی 

از نظر مطیعی نیز تعابیر مختلفی وجود دارد که به شرح زیر است:  

تعبیر خواب سگ آشنا و غریبه

 • اگر در خواب سگی آشنا دیدید نشان از دوست و حمایتگر است. اما اگر سگ غریبه و ناشناس باشد خطرناک و مزاحم است.اگر در خواب ببینید که سگ مطیع و رام شما است و دنبال شما می آید و حرف ها و اشاره های شما را متوجه می شود نشان از امنیت است و این خواب بیانگر این است که آسیب نمی بینید و یک دوست از شما حمایت می کند. اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتمادی کلی داشته باشید. زیرا سگ آشنا و آرام و مطیع در خواب نشان از دوست است. 
 • اگر در خواب سگ غریبه ای ببینید، نشان از این است که نسبت به اطرافیان خود محتاط تر باشید زیرا ممکن است نسبت به شما حسن نیت نداشته باشند. 
 • اگر سگ ناآشنا و غریبه بود و به شما حمله کرد نشان از این است که دشمنی پست و آزاردهنده در کمین شما است که باید از او دور شوید. 

تعبیر خواب صدای سگ

صدای سگ در خواب نشان از بدگوئی، سیاست، فحش و ناسزاست. اگر در خواب صدای سگی را بشنوید و آن سگ را نبینید بیانگر آن است که کسانی غیبت شما را می کنند و برای شما توطئه ترتیب می دهند. 

 

17 تعبیر متفاوت برای دیدن سگ در خواب

در این بخش، 17 تعبیر خواب سگ مختلف را از سگ سیاه گرفته تا سفید، سگ وحشی یا اهلی و… را بررسی خواهیم کرد:

تعبیر دیدن خواب سگ

تعبیر خواب سگ سیاه

معمولا تعبیر خواب سگ سیاه بزرگ یا  کوچک، نشانه وجود افکار منفی، افسردگی و ناامیدی است. اگر خواب سگ سیاه می­بینید، به احتمال زیاد دچار افسردگی هستید و روح و روانتان آرامش کافی ندارد. در واقع دیدن چنین خوابی در مواقعی که غمگین بوده و احساس ناراحتی شدیدی دارید چندان هم عجیب به نظر نمی­رسد.

برخی از افراد هم تعبیر سگ سیاه در خواب را نشانه مرگ و یا از بین رفتن یک چیز با ارزش می­دانند؛ برای مثال: مرگ یک عزیز، مرگ یک رابطه، از دست دادن و شکست در کسب و کار و یا طلاق و جدایی می­توانند نشانه خواب سگ سیاه باشند.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آب در اشکال مختلف

تعبیر خواب سگ سفید

دیدن سگ سفید در خواب همیشه نمادی از دوستی، صداقت و آرامش است؛ بنابراین تعبیر خواب سگ سفید هم می­تواند نشانه این باشد که شما روزهای خوبی پیش رو داشته و از نظر ذهنی و روحی در آرامش هستید.

حتی اگر شما خواب ببینید که یک سگ سفید شما را گاز گرفته، نشانه بدی نیست و تعبیر آن برعکس خواهد بود. اما تعبیر سگ سفید مرده خوب نیست و می­تواند نشان از این باشد که شما یک دوست را از دست می­دهید یا یک دوست به شما خیانت می­کند.

اگر خواب دیدید که یک سگ سفید دندان­هایش را به شما نشان داده و شما را تهدید می‌کند، به این معناست که خطری در کمین است و در حقیقت ضمیر ناخودآگاه­تان دارد از طریق این خواب به شما هشدار می­دهد.

تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر دیدن خواب سگ قهوه ای

تعبیر خواب سگ قهوه ای نشانه­ای از صداقت و دوستی است و می­تواند بیان ­کننده این باشد که شما از شرایط فعلی خود کاملا راضی هستید. اما تعبیر دیدن خواب سگ قهوه ای که عصبانی و غیرقابل­کنترل باشد، کاملا برعکس بوده و نشانه این است که افرادی آرامش روحی شما را از بین برده­اند.

تعبیر خواب سگ زرد

تعبیر خواب سگ زرد می­تواند نشانه این باشد که یکی از دوستان و نزدیکان شما دچار بیماری شده‌­اند و به کمک شما نیاز دارند.

تعبیر خواب سگ بزرگ

تعبیر خواب سگ بزرگ به معنای وجود یک دشمن قدرتمند است که می­تواند روی شما نفوذ پیدا کرده و شکستتان دهد. اگر چنین خوابی دیدید، باید احتیاط بیشتری داشته و مراقب تمام حرکات دشمنان خود باشید، تا هیچ نقطه ضعفی به آن­ها نشان ندهید.

تعبیر خواب سگ خانگی و اهلی

تعبیر دیدن خواب سگ خانگی و اهلی معمولاً نشانه­ای از محبت و رسیدگی به افراد ضعیف توسط شماست. همچنین پیدا کردن یک یا چند دوست باوفا و مورد اعتماد و افزایش دوستی و محبت می­تواند تعبیر خواب سگ خانگی باشد.

در صورتی که شما خواب ببینید با چند سگ غریبه ولی اهلی بازی می­کنید، نشان­دهنده این است که شما بر دشمنان خود پیروز خواهید شد.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب خواستگار و خواستگاری کردن یا خواستگاری رفتن

تعبیر خواب سگ وحشی

معمولا تعبیر خواب سگ وحشی نشانه­ای از دشمنی و درگیری خواهد بود. اگر شما در خواب ببینید که یک سگ وحشی به شما حمله می­کند، نشانه این است که دشمنان در کمین هستند و ممکن است آسیبی از آن­ها به شما برسد. البته تعبیر خواب سگ وحشی در حالی که شما آن را از خود دور می­کنید کاملاً برعکس بوده و نشانه این است که شما بر دشمنان خود پیروز می­شوید.

اگر در خواب دیدید که با یک سگ وحشی یا سگ شکاری دوست شده­اید، نشانه این است که در میان اطرافیان شما دشمنانی در لباس دوست وجود دارد و باید احتیاط بیشتری داشته باشید.

نشانه خواب سگ

تعبیر دیدن خواب سگ هار

معمولا دیدن سگ هار در خواب باعث اضطراب در شما شده و بعد از دیدن چنین خوابی با وحشت و سراسیمه از خواب می­پرید. دیدن این خواب معمولاً به دلیل اضطراب­ها و نگرانی­های روحی و روانی شما اتفاق می­افتد و ریشه در اتفاقات روزمره دارد.

البته برخی از تعبیرکنندگان خواب، تعبیر خواب سگ هار را نشانه­ این می­دانند که شما قرار است توسط افراد مورد اعتماد و یا دوستان خود مورد حمله قرار گرفته و از اطرافیان و نزدیکان­تان ضربه بخورید. توصیه می­شود بعد از دیدن چنین خوابی درخصوص موقعیت شغلی، اعتبار، معماملات و دیگر موضوعات مهم زندگی خود محتاط باشید تا مشکلی برایتان پیش نیاید.

تعبیر خواب سگ مرده

تعبیر خواب سگ مرده به این صورت است که شما یکی از افرادی که به او اعتماد دارید را از دست خواهید داد. همچنین ممکن است تعبیر خواب سگ مرده به معنای قهر و جدایی بین شما و همسر یا دوستان­تان باشد.

به طور کلی تعبیر خواب سگ دیدن علاوه بر دشمن، می­تواند نشانه جدایی و خیانت باشد که این مورد درخصوص سگ مرده صادق­تر خواهد بود.

تعبیر خواب توله سگ

همانطور که گفتیم، تعبیر خواب سگ دیدن معمولا نشانه دشمن بوده و تعبیر خوبی ندارد؛ اما تعبیر خواب توله سگ کاملا برعکس بوده و دیدن توله سگ در خواب نشانه رضایت از زندگی و حس خوشبختی است.

اگر شما چندین توله سگ را در خواب ببینید، احتمال دارد نشانه­ای از شروع یک کسب و کار جدید باشد و یا ایده جدیدی به ذهن شما برسد. اگر خواب دیدید که از توله سگ نگهداری می­کنید، به این معناست که شما به کارتان علاقه زیادی داشته و سعی دارید آن را رشد و توسعه دهید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب آلت تناسلی مرد: 34 تعبیر خواب عورت و آلت مردانه

تعبير دیدن سگ در خواب

زدن و کشتن سگ در خواب نشانه چیست؟

تعبیر خواب سگ و زدن یا کشتن آن به معنای وجود بی اعتمادی در اطراف شماست. برای مثال ممکن است شما یکی از دوستان خود را به دلیل بدرفتاری از دست دهید.

اگر خواب دیدید که در حال زدن یا کشتن یک سگ غریبه هستید، یعنی یکی از دشمنان خود را از خودتان دور خواهید کرد.

حمله سگ در خواب نشانه چیست؟

حمله سگ در خواب اصلا نشانه خوبی نیست و می­تواند نوعی هشدار برای شما باشد. هچنین از دست دادن کنترل زندگی و در کمین بودن خطرات مختلف، مهم­ترین تعبیر و نشانه سگ در خواب و حمله آن به شما است. اگر سگ بعد از حمله شما را گاز گرفت، به این معناست که از سمت دشمنان به شما اسیب می­رسد.

گوشت سگ در خواب نشانه چیست؟

همانطور که بارها اشاره کردیم، وجود دشمن مهم­ترین نشانه خواب سگ خواهد بود و این موضوع در مورد گوشت سگ هم صدق می­کند؛ اگر شما ببینید که گوشت سگ می‌خورید، به این معناست که یکی از دشمنان خود را با استفاده از دشمن دیگر از میدان به در خواهید کرد.

شستن سگ در خواب نشانه چیست؟

شستن سگ در خواب و رسیدگی به سگ به طور کلی نشانه دوستی و وفاداری است. همچنین تعبیر خواب سگ مهربان هم به این معناست که شما دوستان وفاداری در اطراف خود دارید. به طور کلی تعبیر دیدن سگ در خواب که گزندی از آن به شما نمی‌رسد و شما هم در حال رسیدگی به او هستید، نشانه دوستی و وفاداری خواهد بود.

تعبیر خواب غذا دادن به سگ

تعبیر دیدن سگ در خواب در حالی که به او غذا می­دهید، نشانه فراغت از غم و ناراحتی است. البته اگر خواب ببینید که سگ غذایی را از دست شما قاپید و فرار کرد، نشانه از دست دادن مال خواهد بود. همچنین تعبیر خواب دیدن سگ ماده که چیزی را از شما می­دزدد، می­تواند به این معنا باشد که زنی شما را گول می­زند. پس اگر قصد انتخاب همسر دارید حتما باید احتیاط بیشتری داشته باشید.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب گربه: 16 تعبیر دیدن گربه در خواب از سیاه تا سفید

خواب سگ نشانه چیست

تعبیر دیدن مدفوع سگ در خواب

دیدن مدفوع سگ در خواب معمولاً نشان­دهنده این است که شما اکثر اوقات با مشکلات مالی مواجه هستید و نمی­توانید در مسائل مالی دقت و توجه کافی به خرج دهید. اگر این خواب را دیدید، بهتر است کمی حساب و کتاب­های خود را به دست گرفته و از هدر دادن پولتان جلوگیری کنید.

تعبیر خواب سگ سفید پشمالو

تعبیر خواب سگ سفید پشمالو به این معناست که شما به دنبال یک دوست یا یک شخص خاص در زندگی خود می­گردید که بتوانید به او اعتماد کنید و از وفاداری او مطمئن باشید. همچنین ممکن است نشانه­ای از این باشد که شما قصد دارید یک همسر وفادار و مهربان پیدا کنید.

بیشتر بخوانید: تعبیر خواب واژن: 26 تعبیر دیدن آلت تناسلی یا عورت زن در خواب

سوالات متداول

تعبیر خواب سگ گازت بگیره چیه؟

گاز گرفته شدن توسط سگ در خواب نشانه خیانت دیدن از اطرافیان و بروز اتفاق ناگوار است.

تعبیر خواب زایمان سگ چیست؟

زایمان سگ در خواب نشانه زیاد شدن دشمنان است.

خواب سگ نشانه ی چیست

جمع بندی

در این مطلب سعی کردیم شما را با تعبیر خواب سگ آشنا نموده و 17 تعبیر متفاوت برای دیدن سگ در خواب بررسی کنیم. همانطور که متوجه شدید، تعبیر سگ در خواب با توجه به شرایط و نوع خواب شما متفاوت خواهد بود و برای اینکه بدانید خوابی که دیدید دقیقاً به چه معناست، باید سعی کنید به صورت دقیق تمام جزئیات آن را به خاطر بیاورید.

اکثر افراد معروف در حوزه تعبیر خواب عقیده دارند دیدن خواب سگ نشانه وجود دشمن در نزدیکی شماست و باید احتیاط بیشتری داشته باشید. اما توصیه ما به شما این است که هر خوابی را به فال نیک بگیرید و با دید مثبت به خوابتان نگاه کنید؛ چرا که افکار مثبت می­توانند هر اتفاق منفی را از شما دور کنند.

شما چه تجربه­ای درخصوص تعبير دیدن سگ در خواب دارید؟ نظر شما در مورد تعبیر خواب و دیدن سگ در خواب چیست؟ خوشحال می­شویم نظرات و سؤالات خود را با ما در میان بگذارید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا